#Szkoła Pamięta

# Szkoła Pamięta

 

W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta” uczniowie klas VI, VII i VIII odwiedzili miejsce szczególne dla społeczności gminy Dwikozy mogiły pomordowanych przez hitlerowców w 1940 roku mieszkańców naszej gminy oraz działaczy Komitetu Walki Zbrojnej – konspiracyjnej organizacji z Ostrowca Świętokrzyskiego.

W lesie w Górach Wysokich znajdują się dwa pomniki około 116 osób, które oddały życie za wolność naszej ojczyzny. Zapalając znicze oddaliśmy hołd bohaterom.

                             

 

My, Jana Pawła uczniowie… - Projekt Edukacyjny

My, Jana Pawła uczniowie… - Projekt Edukacyjny

 

16 października 1978 – data, o której powinniśmy pamiętać każdego roku!

Tego dnia z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Kardynalskie głosowanie zakończyło się wyborem nowego Papieża. Setki tysięcy osób zgromadzonych na Placu Św. Piotra oczekiwało na rozstrzygnięcie.

Kardynał Karol Wojtyła, dotychczasowy arcybiskup metropolita krakowski, kolejnym papieżem Kościoła rzymskokatolickiego. Przybrał on imię Jan Paweł II.

W naszej szkole, która nosi imię tego Wielkiego Człowieka świętowaliśmy to wydarzenie realizując projekt edukacyjny My, Jana Pawła uczniowie…, którego podsumowanie nastąpiło właśnie 16 października. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były p. M. Włoch i p. M. Sitarska. Program obejmował wszystkich uczniów; klasy młodsze miały możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym Papież oczami dziecka, natomiast klasy od V do VIII przygotowywały: prezentacje multimedialne o Janie Pawle II, grę Milionerzy oraz Kahoota dotyczące życia naszego patrona.

Każdy zespół z wielkim zaangażowaniem realizował zadania zdając sobie sprawę, że chodzi o patrona naszej szkoły. Projekt zakładał rozwijanie kreatywności, współpracę w grupie, a także wychowanie do wartości.

Gościem specjalnym, który w niezwykle ciekawy sposób opowiadał o papieżu i m. in. jego wizycie w Sandomierzu był ks. Tomasz Lis proboszcz naszej parafii.

 

Dzień Chłopaka w klasach młodszych 2019/2020

Dzień Chłopaka w klasach młodszych.

 

30 września 2019r. dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawczyniami wybrali się do Yupi King w Sandomierzu, by tam uczcić święto chłopców. Dzieci, przez cały czas pobytu w sali świetnie się bawiły, uśmiechy nie znikały z ich twarzy. Po wyczerpującej zabawie przyszedł czas na posiłek oraz powrót do szkoły.

Wizyta pracowników Państwowej Straży Pożarnej

 

Dzień trochę inny niż wszystkie”- próbna ewakuacja w szkole.

 

Dnia 26.09.2019 r. w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Trzech strażaków przyjechało do naszej szkoły, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał dzwonka opuszczają sale lekcyjne i udają się na salę gimnastyczną. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale szkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły sale. Przed budynkiem szkoły na uczniów młodszych klas czekała miła niespodzianka - samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy, nauki i pracy.

 

                                                                

Kto czyta nie błądzi...

Kto czyta nie błądzi...

 

26 września uczniowie klas VI i VII wybrali się z wizytą do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.

Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez zaprzyjaźnione z nami Panie Martę Chorab i Barbarę Chmielewską.

Celem wycieczki było poznanie miejsca, które może być ważne w dalszej edukacji. Uczniowie poznali zbiory czytelni głównej, wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz dział zbiorów specjalnych. Dowiedzieli się, że mogą korzystać nie tylko z książek zgromadzonych na miejscu, ale także z wypożyczeń międzybibliotecznych. Poznali również bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną placówki.

Wizytę zakończyło odczytanie przez Panią Barbarę Chmielewską fragmentu książki Barbary Kosmowskiej Dziewczynka z parku.

Wycieczka miała na celu propagowanie czytelnictwa oraz wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Pracownikom Biblioteki!

Wizyta pracowników KRUS-u

 

Wizyta pracowników KRUS-u

 

 

24 września 2019r. gościliśmy w naszej szkole pracowników KRUS-u. Celem ich wizyty było uświadomienie uczniom klas I-III zagrożeń wynikających z pracy na roli. Nasi goście wykorzystali do tego celu krótkie, humorystyczne przedstawienie o przygodach wesołej pszczółki i uroczego bączka. Na koniec zaprosili zgromadzone dzieci do wspólnej zabawy przy muzyce, a także rozdali upominki.

 

Tydzień programowania

 

 

 

Tydzień programowania!!!

Po raz kolejny w naszej szkole odbędą się dwa wydarzenia związane z programowaniem i kodowaniem. Tym razem fundacja TechSoup Polska przyznała granty na dwa projekty „Roboty dobrymi przyjaciółmi osób niepełnosprawnych” odbywający się terminie od 07-11.10.2019 i „ Fashion weekend z robotami” w weekend 05-06.10.2019. Obydwa projekty będę realizowane z wykorzystaniem zestawów klocków LEGO WeDoo 2.0. W pierwszym naszym projekcie chcemy zachęcić naszych uczniów do wcielenia się w konstruktorów i wynalazców, którzy stworzą autorskie roboty, po to, by mogły ułatwić życie i codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. W drugim zaś projekcie chcemy zmobilizować uczniów do kreatywnego tworzenia własnych robotów, które dodatkowo zostaną przyozdobione w niebanalne „fatałaszki”. Obydwa nasze projekty stwarzają możliwość rozwijania kreatywnego i logicznego myślenia. Autorem i koordynatorem projektów jest Krzysztof Rymaniak.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do zapisywania się i udziału w naszych wydarzeniach.