"Święta miłości kochanej ojczyzny..."

Święta miłości kochanej ojczyzny…”

9 listopada świętowaliśmy w szkole 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach naszych obchodów odbył się Wieczorek Literacki, na który przybyli zaproszeni goście: wójt Gminy Dwikozy – pan Marek Łukaszek, pan Edward Dwojak – kierownik Publicznej Biblioteki w Dwikozach wraz z panią Iloną Bujak, panie Marta Chorab, Barbara Chmielewska oraz Aneta Czajka- pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, Klub Seniora z Nowego Kamienia, nasi uczniowie wraz z rodzicami.

Uczestnicy spotkania obejrzeli montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów klas V- VIII, w który włączyli się również zaproszeni goście m.in. pan Marek Łukaszek, który recytował Redutę Ordona, pani Ilona Bujak czytała fragment Pana Tadeusza, pani Zofia Sułek wiersz Janusza Szczepkowskiego, pani Magdalena Pytelewicz fragmenty Przedwiośnia, panie z biblioteki zaprezentowały utwory żołnierza Armii Krajowej Zbigniewa Kabata.

Atmosfera podniosłości chwili, w której mogliśmy uczestniczyć sprawiła, że wszyscy ze wzruszeniem oraz zaciekawieniem słuchali utworów m. in. Mickiewicza, Słowackiego sławiących piękno naszego kraju.

Wieczorek uświetniło wspólne śpiewanie pięknych patriotycznych pieśni. Dla wszystkich były to niezapomniane chwile, które sprawiają, że łączą się serca wszystkich Polaków.

Świętując Niepodległą staliśmy się częścią historii naszego kraju, oddaliśmy hołd.

Nasze spotkanie było szczególne również z uwagi na zaproszonych gości – emerytowanych Nauczycieli oraz Absolwentów Szkoły, którzy obejrzeli przygotowaną wystawę fotografii pt. Powspominajmy. Zdjęcia prezentowały obchody Jubileuszu 50 – lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie i 100 – lecia szkolnictwa w Mściowie i Nowym Kamieniu.

Uroczystość zakończył poczęstunek, podczas którego była okazja, aby podzielić się refleksjami oraz wrażeniami ze spotkania.

 

Serdeczne podziękowania dla niezawodnej Rady Rodziców!:)

Szkolny Konkurs Wiedzy o Św. Janie Pawle II

Szkolny Konkurs wiedzy o Św. Janie Pawle II. 

                                   

 

W 40 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża uczniowie klas IV,V,VI,VII i VIII wzięli udział w międzyklasowym konkursie wiedzy o swoim patronie.

Konkurs miał charakter testu pisemnego. Uczniowie odpowiadali na 33 pytania związane z autobiografią naszego papieża. Każda klasa pracowała w trzech grupach po 3,4 osoby w zależności od ilości uczniów w klasie.

Najlepiej napisała klasa VII i zdobyła I miejsce

II miejsce zajęła klasa VIII

III miejsce zdobyła klasa IV

Wyróżnione klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zespoły, które miały najwyższą punktację drobne upominki.

Wszystkim gratulujemy!

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 2018/2019

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW 

  

                                                         

 

 

The more languages you know, the more of a person you are.

Wie viele Sprachen du sprichst, sooft Mal bist du Mensch

Ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem

Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom

 

Europa to kontynent, na którym mówi się wieloma językami. 26 września został ustanowiony przez Radę Europy Europejskim Dniem Języków, aby promować naukę języków. Prawie połowa Europy jest już wielojęzyczna. 44% obywateli Europy potrafi porozumiewać się w języku innym, niż ich język ojczysty.

 

Znajomość języków pomaga ludziom podróżować i nawiązywać przyjaźnie. Jeśli rozumiesz język innych ludzi, możesz lepiej docenić ich samych i ich kulturę. Uczenie się języków pomaga rozwijać tolerancję i zrozumienie między ludźmi, którzy pochodzą z różnych tradycji językowych i kulturowych.

 

Podczas Europejskiego Dnia Języków świętujemy wielojęzyczność w Europie. Dzisiaj pragnęliśmy uczniom naszej szkoły przypomnieć, jak ważną rolę odgrywa nauka języków obcych, oraz zachęcić wszystkich - bez względu na wiek - do nauki języków obcych, gdyż każdy może nauczyć się innego języka!

Nigdy nie jest za późno!

 

 Podczas obchodów Europejskiego Dnia Języków uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w quizie, w którym sami odpowiadali na pytania na temat znajomości języków europejskich, dowiedzieli się też wiele ciekawostek językowych.

 

 

 

 

 

Zajęcia czytelnicze w Gminnej Bibliotece w Mściowie.

Zajęcia czytelnicze w Bibliotece Gminnej w Mściowie.

11pazdziernika 2018r. uczniowie klasy V i VI wraz z wychowawczyniami odwiedziły filię Gminnej Biblioteki w Mściowie.

Pani Ilona Bujak – pracownik biblioteki bardzo serdecznie przyjęła naszą grupę. Przygotowała dla uczniów wiele ciekawych ćwiczeń. Uczniowie odnajdywali różne hasła, wyrazy, posługując się przy tym różnego rodzaju słownikami, czytali teksty o różnym stopniu trudności i fajnie bawili się w świetlicy. Na zakończenie spotkania p. Ilona zaprosiła nas na słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy p. Ilonie za tak miłe przyjęcie i ciekawe zajęcia.

" ... A hasło nasze: jedności chór, co wiarą w jutro bucha..."

... A hasło nasze: jedności chór, co wiarą w jutro bucha...”

 

Dnia 12 października w naszej szkole miało miejsce „Pasowanie na Ucznia”. Uroczystość tę poprzedził występ uczniów z klasy 5, którzy przypomnieli wszystkim zgromadzonym w montażu słowno – muzycznym o Dniu Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli serdeczne podziękowania nauczycielom za dar nauczania i wychowania oraz życzenia. Po występie starszych kolegów nadszedł długo oczekiwany moment, kiedy to dzieci z klasy I stanął się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Pierwszaki do tego dnia przygotowywali się z wielkim zapałem. Pięknie wystąpili przed zgromadzoną publicznością, a charakter występu nawiązywał do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki od kolegów z klasy II. Uwieńczeniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez Rodziców uczniów. Życzymy, aby święto pierwszoklasistów jakim jest Pasowanie na Ucznia na długo pozostało w ich pamięci i było dobrym początkiem na drodze edukacji szkolnej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców dzieci z klasy I za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz Rady Rodziców, która tego dnia przygotowała słodki poczęstunek dla nauczycieli.

Żyj zdrowo i kolorowo!!!

Żyj zdrowo i kolorowo!!

 

Dnia 5 października pod hasłem Żyj zdrowo i kolorowo” w naszej szkole został zorganizowany Dzień Promocji Zdrowia, którego celem było kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.W ramach tej promocji uczniowie i przedszkolaki z pełnym zaangażowaniem samodzielnie przygotowywali kolorowe kanapki, przynieśli ciasteczka owsiane i marchewkowe jak również inne zdrowe słodkości, których przepisy zostały uwzględnione w wydanej z tej okazji broszurze. Piramida żywieniowa
z autentycznymi produktami zachęcała do uwzględnienia w swojej codziennej diecie odpowiednich produktów spożywczych. Kolejny punkt stanowił
konkurs haseł, wierszyków
i rymowanek dotyczących zdrowego żywienia, a także ankieta dla uczniów i pracowników szkoły.
Uczniowie mogli też uczestniczyć w quizie Kahoot pt. „Wartości odżywcze owoców
i warzyw”
. Szkoła stwarza warunki nie tylko do nauki, lecz również możliwość kształtowania właściwych postaw żywieniowych.