Zajęcia plastyczno – cukiernicze dla klasy I i III.

We wtorek tj. 12.12.2017 r. z wielką przyjemnością gościliśmy p. Agnieszkę Lipiarz, mamę ucznia klasy III  na warsztatach plastyczno – cukierniczych. Podczas zajęć nasz gość pokazał uczniom jak przygotowuje się masę cukrową, z której później sami robili dekoracje świąteczne. Dzieci wycinały gwiazdy, serca, choinki. Po wycięciu kształtu nadeszła długo oczekiwana chwila dekorowania. Każde dziecko udekorowało ozdoby według własnego pomysłu. Zajęcia bardzo podobały się uczestnikom z czego ogromnie się cieszymy!!! Razem z p. Agnieszką mamy pomysł na następne zajęcia. Już nie możemy się doczekać!!!!!!!!!!!!!

„W każdej szkole są książkowe mole”

Finał konkursu czytelniczego: „ W każdej szkole są książkowe mole”

14 grudnia odbył się finał konkursu czytelniczego, który został przygotowany przez panie: E. Dajas i M. Sitarską.

Do konkursu przystąpiły trzy zespoły z klas IV –VII. Uczniowie mieli do wykonania cztery zadania. Dwa zadania przygotowywali wcześniej, jedno polegało na przedstawieniu problemu: „ Dlaczego warto czytać książki w dowolnej formie- dwa zespoły przygotowały to w formie plakatu, a jeden zespół w formie prezentacji multimedialnej. Drugie zadanie polegało na wykonaniu ilustracji tytułowej do wymyślonej przez siebie książki i napisanie krótkiej recenzji na jej temat.

Dwa pozostałe zadania uczniowie wykonywali w trakcie finału.

Każdy zespół miał odgadnąć tytuły książek z przedstawionych krótkich jej fragmentów. Poradzili sobie z tym znakomicie , wykazali się świetną znajomością przerabianych lektur. Ostatnie zadanie polegało na przeczytaniu ze zrozumieniem wybranych przez nauczyciela tekstów, opowiedzeniu ich i ułożeniu do nich pytań.

Jury w składzie : P. Dyrektor M. Pytelewicz, p. M. Sitarska, p. E. Dajas i p. M. Czech obserwowało zmagania uczniów i oceniało ich efekty.

Wszystkie zespoły bardzo dobrze poradziły sobie z wyznaczonymi zadaniami, ale najlepiej został oceniony zespół w składzie: Julia Chorab i Gabrysia Strojewska, który zajął I miejsce.

II miejsce zdobył zespół w składzie : Emilka Warzocha i Weronika Warzocha

III miejsce zajął zespół w składzie: Oliwia Majka, Michał Drobiazg i Łukasz Grębowiec.

Wszyscy otrzymali nagrody, serdecznie im gratulujemy!

Za wolność naszą i waszą…

11 grudnia odbyły się zajęcia otwarte, które stanowiły podsumowanie projektu edukacyjnego  z historii pt.  Za wolność naszą i waszą – zrywy niepodległościowe drogą do wolności….

W programie wzięły udział klasy VI oraz VII, które miały za zadanie przedstawić  prezentacje w różnych formach (plakat, pokaz multimedialny) dotyczące dwóch ważnych powstań: listopadowego oraz styczniowego. Jedna  z grup przygotowała wystąpienie dotyczące bitwy pod Słupczą, która nierozerwalnie związana jest   z naszym regionem. Gościem specjalnym tej grupy był Pan Stanisław Malarz z zamiłowania regionalista autor książki Dzieje Mściowa i Nowego Kamienia. Pan Malarz  z wielką pasją opowiadał zebranym historię potyczki powstańców styczniowych z wojskiem rosyjskim, która odbyła się 8 lutego 1863r.

Wszystkie wystąpienia uczniów  były bardzo ciekawe i świadczyły o dużym zaangażowaniu włożonym w przygotowanie pokazów.

Głównymi założeniami tego projektu było przede wszystkim:

  •  utrwalenie wiadomości z zakresu powstań narodowych,
  • poznawanie historii naszego regionu, najbliższej okolicy małej ojczyzny,
  • kształtowanie i rozwijanie postawy patriotycznej,
  • rozbudzanie poczucia miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnięć,
  •  rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
  • poszukiwanie, porządkowanie oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł,
  • integracja zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także  wzmacniają poczucie własnej wartości,
  • planowanie oraz organizowanie pracy, a także dokonywanie samooceny,

wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania. 

Andrzejki

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, podczas której można się oderwać od szarej, szkolnej rzeczywistości i przenieść w świat fantazji. Z tej okazji 30 listopada,  w klasie  ,,0”, I i III, w ramach zajęć lekcyjnych zorganizowana została  wspólna zabawa andrzejkowa. Podczas zabawy nie zabrakło największych tanecznych przebojów znanych młodszym uczniom. Dzięki temu wszyscy uczniowie wspaniale się bawili.

Zabawa andrzejkowa obfitowała w szereg atrakcji.  Jedną z nich były tradycyjne wróżby tj: ,,Buty”, ,,Serce z imionami”, ,,Zawody” itp. Odważni i chętni uczniowie, wróżąc sobie mogli poznać swoją przyszłość. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, który został przygotowany przez rodziców.

Wszyscy uczniowie  zakończyli zabawę andrzejkową w dobrym i radosnym nastroju. Z pewnością czekają na następną, która odbędzie się już za rok.

 

Andrzejkowa magia

29 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę andrzejkową dla klas IV – VII.

 Zgodnie z tradycją nie zabrakło wróżb, a chętni do poznania przyszłości mieli szansę  ją poznać przelewając roztopiony wosk przez otwór klucza. W cieniu rzucanym przez odlew  można było doszukiwać się symbolicznych znaczeń.

Uczniowie  z entuzjazmem ustawiali swoje buty, aby przekonać się, czy nie ominie ich powodzenie w miłości i kierowali je w stronę drzwi śledząc, kto pierwszy tam dotrze.

Andrzejki  to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie stają się wyrazem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby rozbudzają wyobraźnię, uczą kreatywności i tego żeby czasem dostrzec to co wydaje się niewidoczne.

Wszyscy w  wyśmienitych nastrojach wrócili do domów. I tylko żal, że tak szybko kończy się to co dobre…

Nauka pływania

W tym roku szkolnym uczniowie klasy I, w ramach wychowania fizycznego, uczestniczą w zajęciach z zakresu nauki pływania. Celem prowadzonych zajęć jest m.in: upowszechnianie aktywności fizycznej, nabycie przez uczniów podstawowych umiejętności pływania oraz przeciwdziałanie i korygowanie wadom postawy.   

Uczniowie klasy I, dzięki finansowemu wsparciu  Pana Wójta Marka Łukaszka i Urzędu Gminy w Dwikozach oraz rodziców i Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego przy Szkole Podstawowej w Mściowie, raz w tygodniu mogę brać udział w zajęciach z zakresu nauki pływania. Zajęcia te sprawiają im wiele radości i uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczą.

Miesiąc grudzień jest kolejnym  miesiącem, kiedy to najmłodsi uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem swojego instruktora – pana Krzysztofa Rymaniaka zdobywają nowe umiejętności związane z nauką pływania.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom zajęcia te potrwają do końca roku szkolnego.

Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Łukaszkowi  i pracownikom Urzędu Gminy w Dwikozach za znalezienie środków i sfinansowanie przejazdów uczniów na basen.