Sprzątanie świata

21 września 2015r. uczniowie klasy I i IV pod opieką p. Moniki Włoch oraz p. Agnieszki Błasiak uczestniczyli w akcji „Sprzątanie świata”. Na kilka dni przed sprzątaniem, dzieci zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko. Uczestnicy akcji z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem, zaopatrzeni w rękawiczki i worki porządkowali teren wokół szkoły. Każdy chciał zebrać jak największą ilość nieczystości. Zebrane worki zostały wyrzucone do odpowiednich pojemników na odpady. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

Teatrzyk "Calineczka"

Teatrzyk pt. „Calineczka” 

         Dzisiejszy dzień tj. 16.09.2015 r. na długo zostanie w pamięci najmłodszym uczniom naszej szkoły. Bowiem właśnie dzisiaj odwiedził naszą szkołę kukiełkowy teatrzyk i przedstawił bajkę pt. „Calineczka”. Zarówno przedszkolaki jak i uczniowie kl. 0-III uważnie oglądali przedstawienie, bawiąc się przy tym. Spektakl bardzo spodobał się dzieciom, o czym świadczyły gromkie brawa na zakończenie.

   Po zakończonym przedstawieniu dzieci miały możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.

Ogłoszenie

Organizujemy pielgrzymkę do Częstochowy. Jest to pielgrzymka rodziny Szkół im. Jana Pawła II poświęcona pamięci naszego papieża w 10 rocznicę Jego śmierci. 

Pielgrzymka odbędzie się w dniu 8 października 2015 r. Koszt wyjazdu 60 zł od osoby. Zachęcamy wszystkich: dzieci, rodziców i dziadków do uczestniczenia w pielgrzymce.

Zapisy do 22 września u wychowawców klas i p. katechetki.

Podziękowanie

Serdeczne podziękowania dla ks. Dziekana Lecha Siekierskiego za przekazanie 200 zł na cele katechetyczne. 

Za te pieniądze zostały zakupione pomoce katechetyczne w postaci obrazów dla klasy II, plakaty oraz materiały multimedialne dla klasy VI.

 

 

 

Podziękowania

 

Składamy serdeczne podziękowania Panu Pawłowi Koziei 

za wstawienie drzwi w pomieszczeniu, które ma być zaadaptowane

na potrzeby szkolnego archiwum. 

Wyrażamy podziw i wdzięczność dla ciężkiej pracy, którą Pan włożył

w przygotowanie ściany do obsadzenia drzwi i za spontaniczną reakcję,

która przyśpieszy działania mające na celu ukończenie remontu.

 

Karolina Sobowiec

Magdalena Pytelewicz

Tydzień Wychowania w szkole we Mściowie

    Od 13  do 19 września 2015 r. przeżywaliśmy w naszej szkole kolejny już Tydzień Wychowania pod hasłem „ Wychowanie do pełni człowieczeństwa .”

    Na lekcjach wychowawczych i na katechezie nauczyciele realizowali tematy związane z wychowaniem. Ukazywane były sylwetki osób, które można naśladować i brać z nich przykład.

Czytaj więcej...