Projekt edukacyjny pt. “ Jak stworzyć grę dydaktyczną na motywach lektury Mały Książę”

30.11 2017 miał miejsce finał projektu edukacyjnego pt. „Jak stworzyć grę dydaktyczną na motywach lektury Mały Książę”. Autorem tego projektu są uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Mściowie.

Projekt ten jest projektem interdyscyplinarnym tzn. że łączy w sobie wiele dziedzin nauki, w tym przypadku są to trzy przedmioty szkolne tj. język polski, język angielski i matematyka.

Głównym założeniem tego projektu jest wytworzenie umiejętności świadomego i zorganizowanego samokształcenia. Rola nauczyciela ogranicza się w projekcie do minimum tzn., jest to rola koordynująca, kontrolująca i oceniająca. Uczniowie klasy VII podzielili się na dwa zespoły, zespół dziewcząt przygotował grę dydaktyczną planszową natomiast zespół chłopców grę dydaktyczną w wersji komputerowej.

Uczniowie efekty swojej pracy prezentowali w obecności Dyrekcji Szkoły, rodziców oraz nauczycieli odpowiedzialnych za ten projekt.

Celem tego projektu jest nabycie przez uczniów bardzo ważnych umiejętności podczas jego tworzenia  między innymi:

  • rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość
  • nabywanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy
  • kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się w informatyki, w tym programowanie
  • kształcenie umiejętności pracy zespołowej
  • utrwalenie treści lektury „Mały Książę”
  • rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się w języku angielskim, poszerzenie słownictwa poprzez czytanie tekstu w wersji anglojęzycznej
  • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia

Każdy inny = wszyscy równi

Takie hasło przyświecało akcji zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski mającej na celu promocję tolerancji i poszanowania odmienności kulturowej i nie tylko.

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

W tym dniu cała społeczność uczniowska oraz nauczyciele zamanifestowali swoją otwartość strojem w kolorach zielonym lub niebieskim.

 Podczas uroczystego apelu przypomniana została historia tego dnia oraz zaprezentowano film nakręcony przez uczniów klasy VI w reżyserii Natalii Koziei.

 

W ramach obchodów Dnia Tolerancji odbył się również konkurs plastyczny dla klas 0-VII, którego głównym założeniem było rozwijanie wrażliwości na temat tolerancji.

Nagrody w kategorii klas młodszych zdobyli:

 I miejsce –Zuzanna Malarz i Jan Paduchowski, kl. I

 II miejsce –Amelia Bidas, kl. 0

 III miejsce –Patryk Kozieja i Maciej Kopacz, kl. I

 

W kategorii klas starszych:

I miejsce – Krzysztof Gałka, kl. IV

II miejsce – Julia Chorab, kl. VII

III miejsce – Łukasz Grębowiec, kl. IV

Wyróżnienie – Weronika Warzocha, kl. VI

Wszystkim Serdecznie Gratulujemy!

„Aktywna tablica”… nasza!!!

Z wielką radością informujemy, że zakwalifikowaliśmy się do rządowego programu „Aktywna tablica”, w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 13961,60 zł na zakup 2 tablic interaktywnych i 2  projektorów ultrakrótkoogniskowych. Całkowity koszt projektu wynosi 17500,00 zł. Różnica to wkład własny Stowarzyszenia. Również ze środków własnych Stowarzyszenia zostaną zakupione 2 laptopy, które razem z tablicami będą stanowić wyposażenie sal nr 3 i nr 8, czyli sali uczniów klasy I i nowo powstałej pracowni przedmiotowej będącej jednocześnie salą uczniów kl. VII.

Celem rządowego programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wyposażenie kolejnych sal w naszej szkole w nowoczesny sprzęt multimedialny pozwoli nam wykorzystywać nowatorskie metody i techniki pracy na lekcji i przyczyni się do podnoszenia jakości pracy szkoły.

Koordynatorem programu w naszej szkole jest Pani Agnieszka Błasiak – nauczyciel matematyki i informatyki. 

Szachy i piłka ręczna w naszej szkole!

Nasza szkoła bierze udział w projektach realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy wsparciu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach pt. „Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej” i „Dziecięca Piłka Ręczna”.

Jednym z tegorocznych priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 jest podniesienie jakości edukacji matematycznej. Projekt „Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej”, w którym bierzemy udział ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede wszystkim w zakresie logiki, wyobraźni przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów. Zajęcia szachowe dają uczniom możliwość nie tylko zabawy z wykorzystaniem gier planszowych, logicznych i strategicznych, ale przede wszystkim pozwalają nauczycielom kształtować u dzieci takie cechy osobowości, jak: wiara we własne możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych (radzenie sobie z wygraną i porażką), podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności. Szachy uczą rywalizacji w duchu fair play. Do projektu zaproszeni zostali nauczyciele uczący w klasach I-III.

Już wkrótce przeszkoleni nauczyciele – Pani Monika Włoch i Pan Krzysztof Rymaniak zaproszą uczniów najmłodszych klas na zajęcia z edukacji szachowej. Projekt zakłada wsparcie szkoły, biorącej udział w projekcie, w podstawowy sprzęt szachowy.

Projekt „Dziecięca Piłka Ręczna” służy podnoszeniu jakości oferty zajęć wychowania fizycznego na pierwszym etapie edukacyjnym oraz promocji aktywności fizycznej wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej poprzez popularyzację piłki ręcznej. W realizację projektu w naszej szkole włączył się Pan Krzysztof Rymaniak – nauczyciel wychowania fizycznego. Nasza szkoła zyska nowy sprzęt sportowy w postaci piłek i jednej bramki do piłki ręcznej. Ze środków Stowarzyszenia zostanie zakupiona druga bramka, po to aby szkoła mogła w pełni realizować założenia projektu. 

 

 

Spotkanie z pielęgniarką Panią Moniką Drobiazg

9 listopada 2017 dzieci z zerówki oraz uczniowie z klasy I i III uczestniczyły w spotkaniu z panią pielęgniarką Moniką Drobiazg. Pani pielęgniarka wygłosiła pogadankę na temat zdrowia i higieny. W czasie spotkania zwróciła uwagę na to jak ważne dla naszego zdrowia jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały fachowych porad oraz chętnie odpowiadały na zadawane zagadki i pytania. W czasie spotkania dzieci oglądnęły filmy edukacyjne poświęcone zdrowiu i higienie. Na zakończenie w ramach podziękowania uczniowie klasy III wręczyli pani pielęgniarce  symboliczny kwiatek. 

Serdecznie dziękujemy pani Monice za przybycie, mile spędzony czas, za podzielenie się swoją wiedzą, a przede wszystkim za cierpliwość i dobre rady.

Czerwony Kapturek po niemiecku!

Uczniowie kl. VI, w trakcie lekcji otwartej prowadzonej przez Panią dr Janinę Stroisz, stanęli przed nie lada wyzwaniem –  otrzymali zadanie, aby przetłumaczyć, czytany w języku niemieckim, fragment baśni braci Grimm. Zadanie poprzedzone było atrakcyjnymi dla uczniów ćwiczeniami leksykalnymi, które rozbudziły ciekawość uczniów i przygotowały ich do odegrania roli tłumaczy. Nikt z obecnych na lekcji nie miał wątpliwości, że uczniowie kl. VI z zadaniem poradzili sobie perfekcyjnie. Wykazali się nie tylko znajomością historii Czerwonego Kapturka, ale przede wszystkim znajomością leksyki języka niemieckiego i umiejętnością kojarzenia słówek z kontekstem wypowiedzi. Podsumowaniem zajęć było wspólne zaśpiewanie piosenki o historii Czerwonego Kapturka.

Przeprowadzona przez nauczycielkę lekcja języka niemieckiego była świetnym przykładem wykorzystania mechanizmów ludzkiej pamięci do zapamiętania nowych słówek   i zwrotów. Zainicjowanie naturalnych kontekstów sytuacyjnych przyczyniło się do odrzucenia blokady językowej i rozbudziło motywację uczniów do samodzielnego uczenia się języka niemieckiego. Lekcja była przykładem na to, że nauka języka to nauka komunikacji, czyli dynamicznej interakcji między ludźmi.

W trakcie lekcji nauczycielka kształciła umiejętności kluczowe wynikające z podstawy programowej m.in. umiejętność pracy zespołowej, umiejętność uczenia się jako sposób odkrywania pasji do nauki języka obcego i umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi. Stosowała przy tym różne metody, formy i techniki pracy rozbudzając przy tym ciekawość poznawczą uczniów. Cel lekcji został osiągnięty, czego miarą są oceny celujące dla uczniów.

Zachęcam Rodziców do odwiedzania naszej szkoły w czasie lekcji otwartych.

                                                                                                          Magdalena Pytelewicz

 

Akademia

11 listopada- w końcu wolni!!!

Hasło to towarzyszyło uczniom naszej szkoły w obchodach 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia, tj. 10 listopada 2017 r. delegacja uczniów kl. III-VII w montażu słowno-muzyczno-multimedialnym przypomnieli swoim kolegom, Pani Dyrektor, zgromadzonym nauczycielom i rodzicom dawne wydarzenia. Aura tego dnia była bardzo podniosła, a uczniowie swoją postawą udowodnili, że są prawdziwymi patriotami.

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że podczas piątkowej akademii uczniowie śpiewali powstańcze piosenki do akompaniamentu gitary, na której zagrała uczennica klasy VII- Julia Chorab oraz dwóch keyboardów, na których zagrali uczniowie klasy VI- Natalia Kozieja oraz Bartosz Drobiazg. Uczeń ten specjalnie na uroczyste obchody 11 listopada przygotował również film skłaniający nas wszystkich do głębokiej refleksji nad tymi wydarzeniami.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za włożoną pracę do przygotowania piątkowej uroczystości.