Aktywna Tablica - międzyszkolna sieć współpracy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale dydaktyczne w nowoczesne tablice multimedialne. Dodatkowo wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno -komunikacyjnej czego dowodem było zrealizowanie dwóch lekcji otwartych – z fizyki (p. Agnieszka Błasiak) i nauczania wczesnoszkolnego  (p. Monika Szlachcińska) (zakładka "Galeria zdjęć", folder "Aktywna tablica"). Innym z podjętych działań jest udział p. Agnieszki Błasiak w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu oraz udostępnienie na platformie edukacyjnej Moodle sieci przykładów scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” w Górach Wysokich i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

15 marca 2018 r. odbyło się I spotkanie nauczycieli w ramach realizacji rządowego programu, które ma za zadanie rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” w Górach Wysokich.  Następne dwa spotkania odbyły się na przełomie maja i czerwca.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

E - koordynatorem programu jest p. Agnieszka Błasiak

Zrealizowane szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

"Tablica interaktywna w pracy nauczyciela" - 23.05.2018 r. p. Agnieszka Błasiak (PCEN w Rzeszowie oddział w Tarnobrzegu), potwierdzone dokumentem

"Zasady prawidłowej prezentacji danych" - 17.05.2018 r. p. Agnieszka Błasiak (PCEN w Rzeszowie oddział w Tarnobrzegu), potwierdzone dokumentem