Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

         W związku z § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 

13 października 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

18 czerwca 2018 r.