UROCZYSTE OTWARCIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ,,LOLEK”

,, PRZEDSZKOLE TO OGRÓDEK,

W KTÓRYM ROSNĄCE ROŚLINY TO DZIECI,

A NAUCZYCIEL JEST OGORDNIKIEM

DBAJĄCYM I PIELĘGNUJĄCYM ICH ROZWÓJ”

FRIEDRICH FROEBEL

Po wielu latach oczekiwań Nasz Niepubliczny Punkt Przedszkolny został przekształcony w NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,LOLEK”.

Nazwa nowo powstałego przedszkola, nawiązuje do dzieciństwa Jana Pawła II patrona Szkoły Podstawowej, w której to przedszkole jest usytuowane. To mama Karola Wojtyły nazywała pieszczotliwie syna Lolkiem.

19 marca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie placówki. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne uroczystość otwarcia przedszkola miała charakter kameralny i ograniczona została jedynie do krótkiej wizyty w placówce Wójta Gminy Dwikozy-Pana Marka Łukaszka, Dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach Pani Iwony Korczyńskiej-Sapielak, Skarbnik Gminy Dwikozy-Pani Agaty Kurek i Radnego Gminy

Dwikozy-Pana Andrzeja Ferensa. Towarzyszyli nam w tym dniu również członkowie Zarządu Stowarzyszenia Oświatowo- Kulturalnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, który jest Organem prowadzącym nowo powstałego przedszkola.

Uroczystość rozpoczęła się od przecięcia wstęgi, której dokonał Prezes Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie Pan Krzysztof Rymaniak. Po uroczystym przecięciu wstęgi PRZEDSZKOLAKI z Przedszkola ,,Lolek” zaprezentowały krótki program artystyczny. Występ 3 i 4-latków dostarczył zebranym gościom dużo radości i uśmiechu. Goście mieli okazję odwiedzić salę przedszkolną, przyjrzeć się wyposażeniu przedszkola i obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą codzienne funkcjonowanie placówki.

Uroczystość obfitowała również w liczne niespodzianki dla najmłodszych, bo zaproszeni goście przynieśli wspaniałe prezenty. Przybyli goście w wygłaszanych przemówieniach nie szczędzili ciepłych słów, chwalili dzieci za występy, a Zarząd Stowarzyszenia Oświatowo- Kulturalnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II za upór, wytrwałość w dążeniu do otwarcia długo oczekiwanego przedszkola.

Ten wyjątkowy dzień z pewnością długo będziemy wspominać oglądając pamiątkowe fotografie.