„Współpraca szkół w programie eTwinning - W świecie figur geometrycznych”

Od listopada 2020 r. w naszej szkole wprowadzona została innowacja Pedagogiczna „Współpraca szkół w programie eTwinning-W świecie figur geometrycznych”. Zajęcia innowacyjne realizowane są w klasie 4. Celem projektu jest wyszukiwanie i rozpoznawanie figur geometrycznych w najbliższej okolicy oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. Niniejsza innowacja ma za zadanie motywować uczniów do nauki matematyki oraz bezpiecznego wykorzystania  programów i aplikacji internetowych. Jest również wyjściem naprzeciw wymaganiom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego oraz realizacji zaplanowanych działań w ramach programu Aktywna Tablica.

Główne założenia pracy na zajęciach:

  • wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych na zajęciach matematyki,
  • poszerzanie i utrwalenie wiadomości o figurach geometrycznych,
  • wdrożenie pracy metodą projektu.

Istotnym elementem innowacji jest udział w krajowym projekcie eTwinning. ETwinning, jest  to europejski program skierowany na krajową i międzynarodową współpracę uczniów, nauczycieli i szkół. To również eksperymentowanie z nowymi formami i metodami nauczania oraz z nowymi technologiami, współpraca uczniów i nauczycieli z rówieśnikami oraz z nauczycielami  z innych szkół.

Naszym partnerem biorącym udział w niniejszej innowacji  jest Szkoła Podstawowa w

Przysusze. ( woj. Mazowieckie).

Zakończenie projektu planowane było na luty 2021 r. Z powodu pandemii został wydłużony do końca roku szkolnego. Termin realizacji jest elastyczny.

Monika Święcicka