RODO  |   Polityka cookies   |   Kontakt 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie od 2014 roku przynależy do Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, konkurs nasz stał się więc działaniem edukacyjno-integracyjnym wynikającym z tego faktu. Skierowany jest do uczniów kl. V-VIII uczęszczających do szkół z terenu gminy Dwikozy oraz szkół noszących im. Jana Pawła II z terenu województwa świętokrzyskiego i diecezji sandomierskiej. Patronat honorowy nad Konkursem zawsze obejmują : Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup, Wójt Gminy Dwikozy, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu.
Celem naszego konkursu jest przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów, propagowanie piękna poezji, upowszechnianie słowa i sztuki recytacji, prezentacja talentów uczniowskich oraz rywalizacja w przyjaznej atmosferze. Dla społeczności szkolnej jest to ogromne wydarzenie, do którego przygotowują się wszyscy nauczyciele, uczniowie oraz rodzice.
Organizacja przedsięwzięcia takiej rangi wymaga włożenia dużej pracy oraz wysiłku, ale radość i satysfakcja są tym większe im większe jest zadowolenie uczestników oraz gości. Organizując ten konkurs chcemy zaznaczyć naszą przynależność do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Efektem tego działania jest podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez jej promocję, integracja z Rodziną Szkół noszących im. Jana Pawła II oraz poszerzenie zakresu działań szkoły.

Back to top