Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

Główne cele i założenia działalności Samorządu Uczniowskiego:

 Reprezentowanie ogółu uczniów.

 Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

 Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów

oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli,

samooceny i zdyscyplinowania uczniów.

 Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji,

 Spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem,

 Działania wynikające z aktualnej sytuacji i potrzeb Szkoły.

 Zadania Samorządu Uczniowskiego:

Wrzesień

 Wybory  Samorządu Uczniowskiego.

 Ustalenie planu działań na bieżący rok.

 Zawiązanie współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu w celu przeprowadzania

wspólnych akcji.

Październik

 Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły

oraz aktualizacja gazetki.

 Żyję zdrowo i kolorowo - promocja zdrowego stylu życia - zajęcia edukacyjne.

Listopad

 Współorganizacja Wieczorku Literackiego.

 Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.

 Andrzejki – dyskoteka.

 Włączenie się do akcji „Góra Grosza” (jeżeli ruszy kolejna edycja)

 „Dzień tolerancji” – zorganizowanie akcji. Gazetka - tablica tematyczna.

 Grudzień

 Szkolne Mikołajki – aktualizacja gazetki.

 Włączenie się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego.

Styczeń

 Dzień Babci i Dziadka – gazetka.

 Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. Wolontariat

 Dyskoteka Karnawałowa

Luty

 Poczta Walentynowa, ubieramy się na czerwono.

 Dzień bezpiecznego Internetu - tablica tematyczna.

 Czytamy młodszym kolegom – akcja promująca czytelnictwo.

Marzec

 Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet (gazetka).

 „Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii (Szkolny Konkurs

JESTEM EKO).

 Przywitanie Wiosny – III edycja szkolnego Masterchefa, fantazyjne przebrania.

Kwiecień

 Wielkanocna gazetka.

 Światowy Dzień Książki - tablica tematyczna, konkurs

 Obchody Dnia Ziemi - ubieramy się na zielono, wykonanie gazetki okolicznościowej.

 VI edycja Konkursu Recytatorskiego Poezja dla Jana Pawła II (pomoc przy

organizacji).

 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - współudział w apelu

Maj

 26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.

 Akcja dydaktyczna przeciwko przejawom agresji i przemocy.

Czerwiec

 1 czerwca – Dzień Dziecka, gazetka ścienna oraz pomoc przy organizacji gier i zabaw

na terenie szkoły.

 Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

(opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny).

 Zakończenie roku szkolnego.

Prace w ciągu roku szkolnego:

 Organizowanie zebrań SU.

 Współdziałanie z władzami szkolnymi oraz wychowawcami klas.

 Prowadzenie gazetki ściennej.

 Udział w akcjach charytatywnych.

 Opieka nad uczniami wchodzącymi w skład pocztu sztandarowego.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Kamila Lebida 

Bartosz Drobiazg

Oliwia Majka

Julia Miś

Piotr Szloch

Łukasz Grębowiec

Kamila Kopacz

Michał Drobiazg

Michał Nowak

Patryk Chorab

Bartek Strawczyński

Jakub Słowik

Opiekun SU:

mgr Marcin Czech