W naszej szkole działa ,,Szkolne koło wolontariatu”, które funkcjonuje przy Samorządzie Uczniowskim. Koordynatorem ,,Szkolnego koła wolontariatu” jest pani Monika Szlachcińska. Do ,,Szkolnego koła wolontariatu” mogą zgłaszać się uczniowie klasy VII i VIII. Aby zastać wolontariuszem konieczne jest wypełnienie przez rodzica deklaracji uczestnictwa w wolontariacie. ,,Szkolne koło wolontariatu” w tym roku szkolnym będzie współpracowało z Domem Pomocy Społecznej w Sandomierzu.
Pierwsze organizacyjne spotkanie dla uczniów z panią Izabelą Wójcik – pracownikiem DPS w Sandomierzu odbyło się 4 listopada. W czasie spotkania pani Izabela opowiadała min. o warunkach uczestnictwa w wolontariacie, domu pomocy społecznej, organizowanych dla senioróe uroczystościach oraz o pensjonariuszach ośrodka.
Wyjazdy uczniów na zajęcia do DPS w Sandomierzu odbywać się będą raz w miesiącu. Pierwszy wyjazd planowany jest na 27 listopada. W czasie spotkania z pensjonariuszami uczniowie klas VI-VIII uczestniczyć będą w warsztatach kulinarnych. Kolejny wyjazd planowany jest grudzień. W czasie tego spotkania uczniowie-wolontariusze uczestniczyć będą w warsztatach plastycznych, w czasie których wykonywać będą ozdoby świąteczne. Spotkanie zakończy się wspólnym ubieraniem choinki.