RODO  |  Kontakt  |  Polityka cookies

 • Oddział przedszkolny
  Oddział przedszkolny
  Aktywna zabawa, edukacja, rozwój Twojego Dziecka w tym czasie tak ważny w naszym punkcie przedszkolnym to najlepszy wybór!

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 630-800: Schodzenie się dzieci. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań podopiecznych. Gry i zabawy o charakterze dydaktycznym, konstrukcyjnym      oraz badawczym. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.
 • 800-845: Zabawy integracyjne oraz samodzielne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i grupowa. Prace porządkowo-gospodarcze w sali. Ćwiczenia    poranne z określonym elementem ruchu lub zabawy przy muzyce oraz śpiewem. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe itp.
 • 845-900: Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.
 • 900-930: Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku.
 • 930-1150: Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz wspierających całościowy rozwój dziecka. Realizacja programu wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy samodzielne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia o charakterze ruchowym, rytmicznym i umuzykalniającym. Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się przed wyjściem na świeże powietrze. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu. Obserwacje przyrodnicze. Wdrażanie podstawowych zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
 • 1150-1200: Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe oraz higieniczne.
 • 1200-1230: Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Zwracanie uwagi na kulturalne zachowywanie się podczas posiłku. Dbałość o zdrowie.
 • 1230-1315: Odpoczynek poobiedni na leżakach. Słuchanie utworów literatury dziecięcej oraz muzyki relaksacyjnej.
 • 13;15-1400: Zabawy dydaktyczne. Zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci. Działalność plastyczna. Gry i zabawy o charakterze rytmiczno muzycznym.
 • 1400-1415 : Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.
 • 1415-1430 : Utrwalanie zasad kulturalnego spożywania posiłku.
 • 14301630: Zabawy i ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci. Zabawy i gry edukacyjne i planszowe. Czytanie książek, ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolny. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Back to top