RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE  ROK SZKOLNY 2020/2021

6.30-8.00

6.30-8.00

 

 

 

 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci: zabawy konstrukcyjne, tematyczne, manipulacyjne, dydaktyczne i inne. Inicjowanie rozmów

z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

 

 

 

 

 

 

8.00-13.00

Realizacja Podstawy Programowej

8.00-8.40

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

Ćwiczenia poranne z określonym elementem ruchu lub zabawy przy muzyce oraz śpiewem.

8.40-9.00

Czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania

9.00-9.30

Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia Czynności samoobsługowe, przygotowanie do zajęć.

9.30-10.15

Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmujące wszystkie płaszczyzny  rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania  z zachowaniem przerwy między zajęciami. Zabawy rytmiczno-muzyczne. Zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.25-11.15

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinanie guzików, suwaków) Pobyt dzieci na powietrzu:; pobyt w ogrodzie przedszkolnym, boisku szkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w sali. Powrót do przedszkola – samodzielne odkładanie (nauka rozbierania się)

11.15-11.30

Czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00

Obiad – prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura zachowania się przy stole.

12.00-12.15

Czynności sanitarno-higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do odpoczynku.

12.15-13.00

Odpoczynek poobiedni. Słuchanie utworów literatury dziecięcej oraz muzyki relaksacyjnej.

13.00-16.30

13.00-13.45

Zabawy dydaktyczne. Zabawy samodzielne według zainteresowań dzieci. Działalność plastyczna. Gry i zabawy o charakterze rytmiczno-muzycznym.

13.45-14.00

Czynności sanitarno-higieniczne, samoobsługowe, porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.20

Podwieczorek. Utrwalanie zasad kulturalnego spożywania posiłku.

14.20-14.45

Zabawy muzyczno-ruchowe.

14.45-16.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne i tematyczne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.