RODO  |  Kontakt  |  Polityka cookies

  • Oddział przedszkolny
    Oddział przedszkolny
    Aktywna zabawa, edukacja, rozwój Twojego Dziecka w tym czasie tak ważny w naszym punkcie przedszkolnym to najlepszy wybór!

Punkt Przedszkolny działa na terenie szkoły im. Jana Pawła II w Mściowie od stycznia 2009 r. Do przedszkola uczęszczają dzieci 3-4 i 5 –letnie. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (przerwy świąteczne, przerwa wakacyjna). Pracujemy w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku. Praca wychowawczo-dydaktyczna odbywa się w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Prowadzimy szereg zajęć dydaktycznych, dostosowany do możliwości, zdolności i zainteresowań dzieci.

Zajęcia i zabawy stymulują wszystkie sfery osobowości przedszkolaków:

- rozwój społeczny

- rozwój emocjonalny

- rozwój fizyczny

- rozwój intelektualny.

W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

- religia

- j. angielski

- zajęcia logopedyczne

Back to top