Punkt Przedszkolny działa na terenie szkoły im. Jana Pawła II w Mściowie od stycznia 2009 r.  Do przedszkola uczęszczają dzieci 3-4 i 5 –letnie. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (przerwy świąteczne, przerwa wakacyjna). Pracujemy w godzinach od 6.30 do 16.30 od poniedziałku do piątku.

Zajęcia i zabawy stymulują wszystkie sfery osobowości przedszkolaków:

  • rozwój społeczny
  • rozwój emocjonalny
  • rozwój fizyczny
  • rozwój intelektualny

W przedszkolu prowadzone są następujące zajęcia dodatkowe:

  • Religia
  • angielski
  • zajęcia logopedyczne

Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Przedszkole to instytucja powołana do wykonywania określonych programem zadań dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, które nauczyciel realizuje w ramach aktywności, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2020/2021 Nasz Punkt Przedszkolny będzie realizował Program Wychowania Przedszkolnego, który został  przygotowany przez wydawnictwo MAC Edukacja. Jest on w pełni zgodny z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jako pierwszy na rynku został opracowany pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych – zarówno w warstwie metodycznej, jak i kartach pracy. Jest bogaty w treści, które w zintegrowany sposób pogłębiają wiedzę, rozszerzają umiejętności praktyczne i kształtują postawy, wspierając tym samym wszystkie obszary rozwoju dziecka.