NAUCZYCIELE uczący w roku szkolnym 2019/2020

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

mgr Dorota Dróżdż - wychowawczyni oddziału przedszkolnego (grupa 5 i 6 – latków)

mgr Katarzyna Rzeszowiak – wychowawczyni w punkcie przedszkolnym (grupa 3 i 4 latków)

mgr Luiza Stępień – wychowawczyni klasy I

mgr Monika Szlachcińska – wychowawczyni kl. III

mgr Monika Włoch – wychowawczyni kl. II

mgr Karolina Zając - wychowawczyni w punkcie przedszkolnym (grupa 3 i 4 latków)

 

Język polski, historia

mgr Małgorzata Sitarska – wychowawczyni kl. VI

 

Matematyka

mgr Monika Święcicka – wychowawczyni kl. VII (w zastępstwie)

 

Język angielski

Agnieszka Wryk – wychowawczyni kl. V

 

Język niemiecki

dr Janina Stroisz

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Magdalena Pytelewicz

 

Religia

mgr Ewa Dajas – wychowawczyni kl. VII

dk. Robert Rędzio

 

Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe

mgr Krzysztof Rymaniak

 

Biologia, fizyka, geografia

mgr Marcin Czech – wychowawca kl. VIII

 

Chemia

mgr Elżbieta Sieciarska – Turbiarz

 

Informatyka, technika

 

 

Muzyka, plastyka

mgr Monika Włoch

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Hanna Malarz

 

Nauczyciele wspomagający

mgr Monika Bryła

mgr Renata Szczotkowska