Świetlica zapewnia opiekę dzieciom z oddziału przedszkolnego i uczniom klas I –III, których rodzice złożyli deklarację pobytu dziecka w świetlicy.

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczniowie mają zapewnioną zorganizowaną opiekę wychowawczą, wspomaga szkołę w procesie dydaktyczno-wychowawczym, dążąc do wszechstronnego rozwoju uczniów. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach i w oczekiwaniu na zajęcia dodatkowe. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. W przypadku dziecka, którego obydwoje rodzice pracują, opiekę świetlicową w godzinach 6.30-8.00 i 15.00-16.30 pełni Punkt Przedszkolny. Dzieci mają możliwość odpoczynku po nauce, mogą brać udział w organizowanych przez wychowawców różnorodnych zajęciach: plastyczno-technicznych, sportowych, czytelniczych. Uczniowie mają czas na swobodne zabawy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów animowanych czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego też poświęca się im dużo czasu. Dzieci równie chętnie odrabiają prace domowe pod czujnym okiem wychowawców świetlicy, którzy służą im pomocą w każdej chwili. Dużym zainteresowaniem cieszą się spacery oraz zabawy ruchowe na placu zabaw czy boisku sportowym. Atmosfera w świetlicy jest niezwykle przyjazna, dzięki czemu dzieci bardzo dobrze się w niej czują. Uczniowie dobrze się nawzajem poznają, nawiązują przyjaźnie, a także uczą się współżycia w grupie oraz współpracy i współdziałania.

Wychowawcy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:

mgr Luiza Stępień

mgr Monika Szlachcińska

mgr Katarzyna Rzeszowiak

mgr Monika Włoch

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek

8.00 – 8.45, 12.35 – 13.30, 13.30 – 15.00

Wtorek

8.00 – 8.45, 12.35 – 15.00

Środa

8.00 – 9.40, 11.40 – 14.30, 14.30 – 15.00

Czwartek

8.00 – 9.40, 11.40 – 13.30, 13.30 – 15.00

Piątek

8.00 – 8.55, 11.40 – 15.30