• Wyżywienie dzieci w Naszym Punkcie Przedszkolnym zapewnia Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe ,,Kasia” Sp. z o.o.
  • Na całodzienne wyżywienie dzieci składają się śniadanie z herbatą, obiad, podwieczorek z kompotem.
  • Posiłki przygotowywane są ze świeżych produktów o najwyższej jakości. Zapakowane są zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS oraz wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywieniowego.
  • Koszt całodziennego wyżywienia dziecka w przedszkolu wynosi 15 zł brutto

- śniadanie z herbatą- 3.50 zł brutto

- obiad- 8 zł brutto

- podwieczorek z kompotem 3.50 zł brutto

  • Posiłki codzienne zamawiane są codziennie do godziny 9.00 dnia poprzedzającego ich wydanie dla dzieci obecnych w przedszkolu.
  • Każdą nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić dzień wcześniej celem nie zamawiania codziennego wyżywienia dziecka.
  • W przypadku nie poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka Rodzic zobowiązany jest do pokrycia kosztów zamówionego posiłku.
  • Rozliczenie wyżywienia dziecka w przedszkolu dokonywane będzie w systemie miesięcznym.
  • Informacja o opłacie za miesięczne wyżywienie dziecka będzie przekazywana Rodzicowi w każdym miesiącu w ostatnim dniu pracy przedszkola.
  • Opłatę za wyżywienie należy przekazywać na rachunek bankowy Stowarzyszenia

63 1020 4926 0000 1902 0170 3958 do 5 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia 2020 r., kiedy opłatę za wyżywienie należy uregulować do dnia 28 grudnia 2020 r.

W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc.