Program skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Program mający na celu:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy.

Uczniowie naszej szkoły już trzy krotnie brali udział w tym programie. Zajęcia odbywały się na pływali krytej „Błękitna Fala w Sandomierzu. Uczniowie miej możliwość bezpłatnego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu pływania.