Wieczorki Literackie organizowane są od 2014r. zapisując się jako stały element działalności naszej szkoły. Spotkania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań literackich dzieci, poznanie twórczości i biografii wybranych pisarzy oraz poetów, propagowanie czytelnictwa w szkole, rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury polskiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. Stają się możliwością zaprezentowania i promocji młodych talentów. Wieczory są pozytywnie odbierane i budzą zainteresowanie w środowisku lokalnym, są również wydarzeniem kulturalnym w społeczności wiejskiej. Stałymi gośćmi są członkowie zaprzyjaźnionego Klubu Seniora z Nowego Kamienia, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu, rodzice oraz dziadkowie naszych uczniów. Atmosfera wieczorów jest tak wyjątkowa, że każdy z niecierpliwością oczekuje kolejnych. Wieczory Literackie każdego roku szkolnego poświęcone są innym twórcom, przyświeca im również różna tematyka. W 2014/2015 był to cykl spotkań przybliżający twórczość pisarzy związanych z naszym regionem i najbliższą okolicą:

- „Zaczytaj się w Żeromskim w 150 rocznicę urodzin”.

- „Czytamy Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego”.

- „ Zaczytaj się w Wincentym Burku”.

Ostatni z wieczorów okazał się dużym sukcesem ponieważ udało się zaprosić syna pisarza Krzysztofa Burka, który w pięknych wspomnieniach nakreślił obraz sławnego ojca

Wincentego Burka. W roku 2015/2016 spotkania poświęcone były poezji:

- „Wieczór Poetycki „Zatrzymaj się to przemijanie ma sens…” (03. 12. 2015r.)

- „Wieczór Poetycki „Kochać jak to łatwo powiedzieć…” (15. 02. 2016r.).

W roku 2016/2017 spotkania organizowane były w ramach projektu Bezpieczna +. Zrealizowane zostały dwa Wieczorki Literackie pod hasłem „Spotkania z polskimi

Noblistami:

- „Żyłem, jak chciałem i umrę jak mi się podoba…” – czytamy Henryka Sienkiewicza

(18.10.2016 r.).

- „Nic dwa razy…” – poezja Wisławy Szymborskiej (29.11. 2016r.).

W roku 2017/2018 zorganizowano spotkanie dotyczące pisarza związanego z Sandomierzem:

- „Sandomierz oczami Jarosława Iwaszkiewicza” – (22.11. 2017r.).

Kolejny rok szkolny 2018/2019 to wieczór poświęcony patronowi szkoły i jego poezji, będący kontynuacją obchodów Dnia Patrona Szkoły.

- „Miłość mi wszystko wyjaśniła…”. Poezja Karola Wojtyły. – (18.04.2018r.).

W roku 2019/2020 spotkanie poświęcono sylwetce Zbigniewa Kabata legendarnego żołnierza oddziału Jędrusie:

- „Grały mi lasy sosnowe…” – (19.11.2019r.).

Wieczorki w naszej szkole są ważnym wydarzaniem kulturalnym oraz wspaniałą lekcją edukacji regionalnej, kulturalnej równocześnie tworzą niezwykłą atmosferę. Sprzyjają promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz budują międzypokoleniową integrację.