Od października tego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Być Jak Ignacy”. To już czwarta edycja projektu. „Być Jak Ignacy” to program edukacyjny Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, objęty honorowym patronatem MEN. Celem programu jest propagowanie zdobywania wiedzy przez doświadczanie oraz popularyzacja polskich naukowców i wynalazców. W obecnej edycji programu są nimi: Stanisława Adamowiczowa, Mieczysław Bekker, Józef Hoffmann oraz Jan Czochralski. Kilkunastoosobowa grupa uczniów klas I-III systematycznie spotyka się by stanąć oko w oko z edukacyjną przygodą opartą o eksperymenty, filmy, komiksy, zabawy, ćwiczenia oraz gry. Dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenia z zakresu historii, przyrody, matematyki, fizyki oraz chemii. Podczas wspólnych działań rozwijają również nie mniej ważne kompetencje miękkie, uczą się zgodnej i twórczej współpracy, argumentowania własnych wyborów, poszukiwania kreatywnych rozwiązań, oferując sobie nawzajem formę nauki opartą na Turingu rówieśniczym.

Wieczorki Literackie organizowane są od 2014r. zapisując się jako stały element działalności naszej szkoły. Spotkania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań literackich dzieci, poznanie twórczości i biografii wybranych pisarzy oraz poetów, propagowanie czytelnictwa w szkole, rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury polskiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa. Stają się możliwością zaprezentowania i promocji młodych talentów. Wieczory są pozytywnie odbierane i budzą zainteresowanie w środowisku lokalnym, są również wydarzeniem kulturalnym w społeczności wiejskiej. Stałymi gośćmi są członkowie zaprzyjaźnionego Klubu Seniora z Nowego Kamienia, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu, rodzice oraz dziadkowie naszych uczniów. Atmosfera wieczorów jest tak wyjątkowa, że każdy z niecierpliwością oczekuje kolejnych. Wieczory Literackie każdego roku szkolnego poświęcone są innym twórcom, przyświeca im również różna tematyka. W 2014/2015 był to cykl spotkań przybliżający twórczość pisarzy związanych z naszym regionem i najbliższą okolicą:

- „Zaczytaj się w Żeromskim w 150 rocznicę urodzin”.

- „Czytamy Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego”.

- „ Zaczytaj się w Wincentym Burku”.

Ostatni z wieczorów okazał się dużym sukcesem ponieważ udało się zaprosić syna pisarza Krzysztofa Burka, który w pięknych wspomnieniach nakreślił obraz sławnego ojca

Wincentego Burka. W roku 2015/2016 spotkania poświęcone były poezji:

- „Wieczór Poetycki „Zatrzymaj się to przemijanie ma sens…” (03. 12. 2015r.)

- „Wieczór Poetycki „Kochać jak to łatwo powiedzieć…” (15. 02. 2016r.).

W roku 2016/2017 spotkania organizowane były w ramach projektu Bezpieczna +. Zrealizowane zostały dwa Wieczorki Literackie pod hasłem „Spotkania z polskimi

Noblistami:

- „Żyłem, jak chciałem i umrę jak mi się podoba…” – czytamy Henryka Sienkiewicza

(18.10.2016 r.).

- „Nic dwa razy…” – poezja Wisławy Szymborskiej (29.11. 2016r.).

W roku 2017/2018 zorganizowano spotkanie dotyczące pisarza związanego z Sandomierzem:

- „Sandomierz oczami Jarosława Iwaszkiewicza” – (22.11. 2017r.).

Kolejny rok szkolny 2018/2019 to wieczór poświęcony patronowi szkoły i jego poezji, będący kontynuacją obchodów Dnia Patrona Szkoły.

- „Miłość mi wszystko wyjaśniła…”. Poezja Karola Wojtyły. – (18.04.2018r.).

W roku 2019/2020 spotkanie poświęcono sylwetce Zbigniewa Kabata legendarnego żołnierza oddziału Jędrusie:

- „Grały mi lasy sosnowe…” – (19.11.2019r.).

Wieczorki w naszej szkole są ważnym wydarzaniem kulturalnym oraz wspaniałą lekcją edukacji regionalnej, kulturalnej równocześnie tworzą niezwykłą atmosferę. Sprzyjają promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz budują międzypokoleniową integrację.

Program skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Program mający na celu:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy.

Uczniowie naszej szkoły już trzy krotnie brali udział w tym programie. Zajęcia odbywały się na pływali krytej „Błękitna Fala w Sandomierzu. Uczniowie miej możliwość bezpłatnego zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu pływania.