W naszym Punkcie Przedszkolnym kadra pedagogiczna posiada wyższe wykształcenie, zgodne z wykonywanym zawodem. Nauczyciele są otwarci na wszelkie nowości wydawnicze, podnoszą swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne na kursach udoskonalających i studiach podyplomowych.

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

  • mgr Katarzyna Rzeszowiak
  • mgr Karolina Zając
  • mgr Monika Bryła

OPIEKUNKI DZIECIĘCE:

  • Hanna Malarz
  • Barbara Pietruszka