Harmonorgram uroczystości

Harmonogram uroczystości i imprez szkolnych 2017/2018

 

L.p.

Temat

Termin

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne

 1.  

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4 IX 2017

apel

Dyrektor

E. Dajas

M. Sitarska

 1.  

Tydzień Wychowania

10-16 IX 2017

 

lekcje religii

 

E. Dajas

 

 1.  

Akcja - Sprzątanie świat

15 IX 2017

symboliczne sprzątanie terenu wokół szkoły

tablica tematyczna

M. Szlachcińska – kl. I

K. Rymaniak– kl. IV

 1.  

Dzień Chłopaka

28 IX 2017

 

zabawy w ramach edukacji kl. 0, I, III

dyskoteka szkolna kl. IV-VII

wychowawcy

 1.  

Spotkanie z policjantem/

Bezpieczny uczeń

wrzesień 2017

pogadanka w oddziałach 0 – III

pogadanka w klasach IV-VII

 

M. Szlachcińska

 1.  

Dzień Komisji Edukacji  Narodowej

12 X 2017

 

akademia szkolna

pasowanie uczniów kl. I

M. Szlachcińska

K. Rzeszowiak

 1.  

Dzień Papieża Jana Pawła II

16 X 2017

 

rajd w Góry Pieprzowe

konkurs tematyczny

wystawa okolicznościowa w holu

K. Rymaniak

 A. Błasiak

A. Wryk

E. Dajas

 

 1.  

Dzień Seniora

21 X 2017

występ uczniów w czasie uroczystości w WDK w Nowym Kamieniu

dyrektor

M. Sitarska

 1.  

Wieczorek Literacki

listopad 2017

wg. odrębnego scenariusza

M. Sitarska

E. Dajas

 

 

 1.  

Narodowy Dzień Niepodległości

10 XI 2017

akademia szkolna

M. Włoch,

K. Rymaniak

 1.  

Dzień Tolerancji

16 XI 2017

tablica tematyczna

akcja Samorządu Uczniowskiego

opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 1.  

Andrzejki szkolne

29 XI 2017

zabawy w ramach edukacji kl. 0, I, III,

dyskoteka szkolna kl. IV-VII

wychowawcy

 1.  

Mikołajki

6 XII 2017

 

zabawy w klasach

wychowawcy

 1.  

IV Międzyszkolne Zawody Wspinaczkowe

 

6 XII 2017

zawody sportowe

K. Rymaniak

M. Czech

 

 1.  

Jasełka szkolne, wigilie klasowe

22 XII 2017

akademia szkolna,

spotkania w klasach,

kiermasz ozdób świątecznych

wychowawcy

M. Włoch

D. Dróżdż

M. Szlachcińska

J. Tarka,  (kiermasz)

 1.  

Szkolny konkurs kolęd                         i pastorałek

styczeń 2018

konkurs

M. Sitarska,

M. Włoch

wychowawcy

 1.  

Dzień Babci i Dziadka

19 I 2018

 

klasowe uroczystości

wychowawcy

 

 1.  

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

5-9 II 2018

 

konkurs tematyczny

tablica tematyczna

M. Sitarska

 1.  

Powitanie wiosny

21 III 2018

 

 

topienie/palenie Marzanny

wychowawcy „0”, I i III klasy

 1.  

Wieczorek Literacki

marzec 2018

wg. odrębnego scenariusza

M. Sitarska

E. Dajas

 1.  

Szkolny Konkurs Palm

23 III 2018

 

konkurs

 

M. Szlachcińska

M. Włoch

 1.  

IV Międzyszkolny Konkurs Ozdób Wielkanocnych

26 III 2018

 

konkurs międzyszkolny, kiermasz świąteczny

wychowawcy

M. Szlachcińska

D. Dróżdż

 1.  

Dzień Patrona Szkoły

6 IV 2018

 

wg odrębnego scenariusza

tablica tematyczna

M. Sitarska

E. Dajas

A. Błasiak

A. Wryk

 1.  

Światowy Dzień Książki

 

23 IV 2018

konkurs czytelniczy

wystawa tematyczna

E. Dajas

 

 1.  

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi

27 IV 2018

akademia

M. Sitarska

A. Wryk

 1.  

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja dla Jana Pawła II”

kwiecień 2018

 

wg.  odrębnego scenariusza

M. Sitarska

 E. Dajas,

wychowawcy

 

 1.  

Dzień Mamy i Taty

25 V 2018

wg. odrębnego scenariusza

wychowawcy

M. Włoch

 1.  

Szkolny Dzień Dziecka

 

30 V 2018

piknik, zabawy, konkursy

K. Rymaniak

M. Szlachcińska

J. Tarka

 1.  

Jubileusz 100-lecia szkolnictwa                     w Mściowie, 50–lecia szkoły

czerwiec 2018

wg. odrębnego scenariusza

komitet organizacyjny

wszyscy nauczyciele

 

 1.  

Zakończenie roku szkolnego

23 VI 2017

akademia szkolna

A. Błasiak

K. Rymaniak

 

Dyżury nauczycieli w świetlicy

 

 

 

Harmonogram pracy świetlicy szkolnej 

w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

 

ważny od 24 września 2018 r.

 

 

 

Poniedziałek

13.30 – 15.30 – p. Ewa Dajas (sala nr 4)

 

Wtorek

11.40 - 12.35 – p. Monika Szlachcińska (biblioteka/sala gimnastyczna/plac zabaw)

12.35 – 13.30 – p. Monika Włoch (sala nr 3)

13.30 – 15.30 – p. Luiza Stępień (sala nr 4)

 

Środa

12.35 – 14.30 – p. Monika Szlachcińska (sala nr 3)

14.30 – 15.30 – p. Ewa Dajas (sala nr 4)

 

Czwartek

12.35 – 13.30 – p. Monika Szlachcińska (sala nr 3)

13.30 – 15.30 – p. Luiza Stępień (sala nr 4)

 

Piątek

12.35 – 13.30 – p. Ewa Dajas (sala nr 3)

13.30 – 15.30 – p. Luiza Stępień (sala nr 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Informuję, że w przypadku dziecka, którego obydwoje rodzice pracują, opiekę świetlicową

w godz. 6.30 – 8.45 i 15.30 – 16.00

pełni Punkt Przedszkolny.

Proszę o uzupełnienie karty zgłoszenia.

Pedagog szkolny

„Każdego dnia mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.”

Janusz Korczak

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Monika Szlachcińska 

Tygodniowy plan pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2015/2016

 

Zajęcia indywidualne:

Poniedziałek 10:55- 12:00

Środa 10:55-12:35

Piątek 7:30- 8:00

 

Poradnictwo i konsultacje dla rodziców:

Poniedziałek 12:00- 12:35

 

Drogi Uczniu, przyjdź do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • nie potrafisz porozumieć się kolegami;
 • chciałbyś pomóc innym i nie wiesz, w jaki sposób to zrobić;

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;;
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;
 • szukasz pomocy.

 

Do zadań pedagoga w szkole należy:

 • Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (określanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, wspieranie mocnych stron uczniów)
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole (wspieranie rozwoju uczniów, rozwiązywanie problemów wychowawczych, współpraca z wychowawcami)
 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (prowadzenie zajęć indywidualnych  i grupowych z uczniami, prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami, współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, oraz z innymi poradniami specjalistycznymi)
 • Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki  w stosunku do uczniów z udziałem nauczycieli i rodziców
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz organizowanie różnych form pomocy
 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególnie w formie porad  i konsultacji
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 

Zajęcia specjalistyczne

 

Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w Punkcie Przedszkolnym i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Mściowie w roku szkolnym 2016/2017

 

mgr Marlena Łukawska – Dudek  – logopeda

mgr Monika Szlachcińska – pedagog

mgr Katarzyna Rzeszowiak  - pedagog specjalny

 

 

GABINET SPECJALISTYCZNY 

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie  

nauczyciele i specjaliści prowadzą zajęcia z uczniami i udzielają konsultacji Rodzicom

 

logopeda

mgr Marlena Łukawska – Dudek

 

czwartek 8.00 – 15.00 

pedagog

mgr Monika Szlachcińska

 

wtorek 8.00 – 8.45 – konsultacje dla Rodziców 

8.55 – 9.40 - zajęcia z uczniami 

środa 8.00 – 8.45 – zajęcia z uczniami 

8.55 – 9.40 - zajęcia z uczniami 

piątek 8.00 – 8.45 – zajęcia z uczniami 

8.55 – 9.40 - zajęcia z uczniami

  

pedagog specjalny 

mgr Katarzyna Rzeszowiak

 

wtorek 13.30 – 14.00 

środa 9.50 – 10.35 

czwartek 9.50 – 10.35 

psycholog 

mgr Katarzyna Majkowska – Kłys

 

środa 15.00 – 17.30 

 

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE

prowadzone w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

 

L.p.

 

Rodzaj zajęć

 

N-l prowadzący

 

Termin

 

Godzina

 

Sala

Oddziały dla których prowadzone są zajęcia

1.

Koło z języka angielskiego dla grupy młodszej

A. Wryk

środa

13.40 -14.25

3

kl. I i III

2.

Koło z języka angielskiego dla grupy starszej

A. Wryk

środa

7.10-8.00

5

kl. IV - VII

3.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

A. Błasiak

poniedziałek

14.30 – 15.15

5

kl. IV

4.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

A. Błasiak

czwartek

14.30 – 15.15

5

kl. VI

5.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

M. Włoch

środa

8.00–8.45

6

kl. III

6.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

M. Szlachcińska

ponie-działek

8.55-9.40

3

kl. I

7.

Koło przyrodnicze

M. Czech

czwartek

14.30-15.15

5

kl. IV-VII

8.

Koło

plastyczne

M. Włoch

czwartek

8.00-8.45

6

kl. I, III, V, VI

9.

Programowanie LEGO EDUCATION

K. Rymaniak

piątek

8.00-8.45

10

kl. IV

10.

Programowanie LEGO EDUCATION

K. Rymaniak

wtorek

14.30-15.15

10

kl. V-VII

11.

SKS

K. Rymaniak

ponie-działek,

wtorek 

 

czwartek

 

7.00-8.000  

 

 

15.30-16.30

sala gim

kl. I-VII

12.

Zajęcia dodatkowe 

z języka polskiego

M. Sitarska

czwartek

7.10-8.00

7

kl. VII

13.

Warsztaty dziennikarsko-czytelnicze

M. Sitarska

E. Dajas

ponie-działek

7.10-8.00

7

kl. IV-VII

14.

Szkolne Koło Wolontariatu

E. Dajas

K. Rymaniak

M. Szlachcińska

wtorek

  8.55 – 9.40

 

samorząd uczniowski, wolontariusze


 

 

 

 

Specjaliści

Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w Punkcie Przedszkolnym i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Mściowie w roku szkolnym 2015/2016

 

mgr Dorota Dróżdż  - psycholog

mgr Magdalena Pytelewicz  – logopeda

mgr Monika Szlachcińska – pedagog

mgr Katarzyna Rzeszowiak  - zajęcia rewalidacyjne

Kadra naszej szkoły

Kadra Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Mściowie w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Magdalena Pytelewicz

 

Nauczyciele

mgr Agnieszka Błasiak – fizyka

mgr M. Czech – przyroda

mgr Ewa Dajas – religia, n-l bibliotekarz, wychowawczyni kl. V

mgr Hanna Malarz  – wychowanie do życia w rodzinie

dr J. Stroisz - język niemiecki

mgr Marlena Łukawska - Słowik - logopeda

mgr Małgorzata Sitarska  – język polski, historia, wychowawczyni kl. IV

mgr Monika Szlachcińska  – edukacja wczesnoszkolna, pedagog, wychowawczyni kl. I

mgr Krzysztof  Rymaniak  – wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VII

mgr Katarzyna Rzeszowiak  – edukacja przedszkolna, wychowawczyni klasy "0", zajęcia rewalidacyjne

mgr Monika Włoch - edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, zajęcia techniczne, wychowawczyni klasy III

Agnieszka Wryk  – język angielski

mgr K. Zając - chemia

 

Opiekunowie świetlicy w roku szkolnym 2016/2017

 

mgr Ewa Dajas 

mgr Krzysztof  Rymaniak 

mgr Katarzyna Rzeszowiak

mgr Monika Szlachcińska