Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE

prowadzone w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

 

 

L.p.

 

Rodzaj zajęć

 

N-l prowadzący

 

Termin

 

Godzina

 

Sala

Oddziały dla których prowadzone są zajęcia

1.

Koło z języka angielskiego dla grupy młodszej

A. Wryk

środa

13.40 -14.25

3

kl. I i III

2.

Koło z języka angielskiego dla grupy starszej

A. Wryk

środa

7.10-8.00

5

kl. IV - VII

3.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

A. Błasiak

poniedziałek

14.30 – 15.15

5

kl. IV

4.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

A. Błasiak

czwartek

14.30 – 15.15

5

kl. VI

5.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

M. Włoch

środa

8.00–8.45

6

kl. III

6.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

M. Szlachcińska

ponie-działek

8.55-9.40

3

kl. I

7.

Koło przyrodnicze

M. Czech

czwartek

14.30-15.15

5

kl. IV-VII

8.

Koło

plastyczne

M. Włoch

czwartek

8.00-8.45

6

kl. I, III, V, VI

9.

Programowanie LEGO EDUCATION

K. Rymaniak

piątek

8.00-8.45

10

kl. IV

10.

Programowanie LEGO EDUCATION

K. Rymaniak

wtorek

14.30-15.15

10

kl. V-VII

11.

SKS

K. Rymaniak

ponie-działek,

wtorek 

 

czwartek

 

7.00-8.000  

 

 

15.30-16.30

sala gim

kl. I-VII

12.

Zajęcia dodatkowe 

z języka polskiego

M. Sitarska

czwartek

7.10-8.00

7

kl. VII

13.

Warsztaty dziennikarsko-czytelnicze

M. Sitarska

E. Dajas

ponie-działek

7.10-8.00

7

kl. IV-VII

14.

Szkolne Koło Wolontariatu

E. Dajas

K. Rymaniak

M. Szlachcińska

wtorek

  8.55 – 9.40

 

samorząd uczniowski, wolontariusze