Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie i Niepubliczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie pod adresem Mściów 100, 27-600 Sandomierz.

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które zostały podane przez Państwa.

Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych przetwarzane są w celach: realizacji usług, w celach statystycznych, a także w celach marketingowych (wyłącznie na podstawie odrębnej zgody).

 

Dane osobowe są  przetwarzane w przypadku wyrażenia dobrowolnej osobnej zgody na konkretne cele przetwarzania (w szczególności marketing, przekazania partnerom) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu marketingu własnych towarów lub usług na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

 

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

 

W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane  w celach marketingowych przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie, np. w przypadku korzystania z uprawnień i usług jest niezbędne do korzystania z tych uprawnień i usług.

 

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na badanie zachowań i preferencji (profilowanie) Administrator wykorzystuje je w celu polepszenia jakości świadczonych usług oraz dostosowania oferty do Pana/Pani potrzeb wynikających z wcześniejszych zachowań, podanych danych osobowych.