Aktywna Tablica - międzyszkolna sieć współpracy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". W ramach działań podjętych w tym programie wyposażyliśmy dwie sale dydaktyczne w nowoczesne tablice multimedialne. Dodatkowo wprowadzamy na prowadzonych lekcjach działania oparte na technologii informacyjno -komunikacyjnej czego dowodem było zrealizowanie dwóch lekcji otwartych – z fizyki (p. Agnieszka Błasiak) i nauczania wczesnoszkolnego  (p. Monika Szlachcińska) (zakładka "Galeria zdjęć", folder "Aktywna tablica"). Innym z podjętych działań jest udział p. Agnieszki Błasiak w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu oraz udostępnienie na platformie edukacyjnej Moodle sieci przykładów scenariuszy zajęć z wykorzystaniem TIK.

Innym z podjętych działań jest zawarcie porozumienia ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” w Górach Wysokich i utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

15 marca 2018 r. odbyło się I spotkanie nauczycieli w ramach realizacji rządowego programu, które ma za zadanie rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W spotkaniu tym uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych „Puławiaków” w Górach Wysokich.  Następne dwa spotkania odbyły się na przełomie maja i czerwca.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

 

E - koordynatorem programu jest p. Agnieszka Błasiak

Zrealizowane szkolenia z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

"Tablica interaktywna w pracy nauczyciela" - 23.05.2018 r. p. Agnieszka Błasiak (PCEN w Rzeszowie oddział w Tarnobrzegu), potwierdzone dokumentem

"Zasady prawidłowej prezentacji danych" - 17.05.2018 r. p. Agnieszka Błasiak (PCEN w Rzeszowie oddział w Tarnobrzegu), potwierdzone dokumentem

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie i Niepubliczny Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie pod adresem Mściów 100, 27-600 Sandomierz.

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które zostały podane przez Państwa.

Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych przetwarzane są w celach: realizacji usług, w celach statystycznych, a także w celach marketingowych (wyłącznie na podstawie odrębnej zgody).

 

Dane osobowe są  przetwarzane w przypadku wyrażenia dobrowolnej osobnej zgody na konkretne cele przetwarzania (w szczególności marketing, przekazania partnerom) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu marketingu własnych towarów lub usług na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami/współpracownikami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

 

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

 

W przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane  w celach marketingowych przysługuje Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie, np. w przypadku korzystania z uprawnień i usług jest niezbędne do korzystania z tych uprawnień i usług.

 

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na badanie zachowań i preferencji (profilowanie) Administrator wykorzystuje je w celu polepszenia jakości świadczonych usług oraz dostosowania oferty do Pana/Pani potrzeb wynikających z wcześniejszych zachowań, podanych danych osobowych.

 

 

 

Konkurs Recytatorski

 

REGULAMIN  V MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„POEZJA DLA  JANA  PAWŁA II”

 

  

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z terenu gminy

Dwikozy oraz szkoły noszące imię Jana Pawła II  z województwa 

świętokrzyskiego i diecezji sandomierskiej do wzięcia udziału w

V Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim organizowanym

przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mściowie.

 

 

Tematyka:

Mottem tegorocznego Konkursu są słowa Jana Pawła II, które skłaniają do wyboru poezji Karola Wojtyły oraz innych twórców:  

       

„Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie…”

Jan Paweł II

 

 

Termin i miejsce konkursu:

26. 04. 2019 r. godzina 10.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie,

Mściów 100, 27- 600 Sandomierz gmina Dwikozy,tel: 15- 831 17 30.

Koordynatorzy konkursu:  mgr Małgorzata Sitarska i mgr Ewa Dajas.

 

Cele konkursu:

- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów,

- propagowanie piękna poezji,

- upowszechnianie słowa i sztuki recytacji,

- prezentacja talentów uczniowskich,

- rywalizacja w przyjaznej atmosferze,

- integracja uczestników konkursu.

 

 

Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V – VIII,

- z każdej kategorii wiekowej (kl. V, VI, VII, VIII) szkoła typuje jednego uczestnika –

maksymalnie 4 osoby,

- konkurs będzie miał formę recytacji dowolnego utworu  poetyckiego,

- czas wystąpienia jednej osoby do 5 minut,

- uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora  konkursu,

- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału poprzez przesłanie karty zgłoszenia do

10.04. 2019 r. na adres szkoły: Mściów 100, 27- 600 Sandomierz lub na

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z tytułem „Konkurs  recytatorski”. 

- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na  wykorzystanie przez organizatorów wizerunku

uczestników konkursu.

 

Nagrody dla laureatów:

Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II oraz III miejsca odrębnie w czterech kategoriach wiekowych.

 

Program:

10.00 -10.30 rejestracja uczestników,

10.30–występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II,

11.00 - zmagania konkursowe w czterech grupach wiekowych,

13. 00 - 13.30 -  poczęstunek,

14.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

 

Kontakt z koordynatorami: Małgorzata Sitarska tel. 889518283,

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ewa Dajas tel.505532290.

 

Przepisy ogólne:

- prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu konkursu,

- szkoły organizują przejazd na konkurs we własnym zakresie,

- za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie,

- organizator zastrzega sobie zmiany w programie konkursu.

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE

ZAŁOŻENIE:

      W ramach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas II - III  i IV – VI. Działania wpisują się w podstawowe kierunki realizacji Priorytetu3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci.

 

Cele szczegółowe:

  1. Popularyzowanie czytelnictwa i poprawa jego stanu w szkole.
  2. Wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu.
  3. Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych.
  4. Budowanie poczucia własnej wartości.
  5. Rozwijanie sprawności językowych.

 

Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci.

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

Zapoznanie uczniów z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa

- umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,

-rada pedagogiczna

- zajęcia z uczniami,

Promocja zakupionych książek

Nauczyciel informatyki

Wychowawcy

biblioteka

IX -X

Ustalenie harmonogramu spotkań czytelniczych w klasach II-III

Wybrani uczniowie z klasy piątej i szóstej, w określone dni tygodnia czytają dzieciom młodszym w klasach i na świetlicyI fragmenty wybranych książek

Bibliotekarz

Nauczyciel j. polskiego

Przez cały rok

Książka miesiąca: „ Koleżanko, kolego polecam Ci tę książkę”.

Uczniowie wybierają spośród czytanych im w danym miesiącu fragmentów książek tę, która jest dla nich najciekawsza.

Umieszczanie comiesięcznych wyników rankingu na gazetce bibliotecznej, a raz na semestr  w gazetce szkolnej” Nowinki szkolne”.

 wychowawcy klas II – III

redaktorzy gazetki szkolnej

Raz w miesiącu.

Ilustracja do czytanej książki- konkurs plastyczny

Uczniowie z klas II –III wykonują ilustrację do najciekawszej , poznanej książki. ( po jednej pracy z klasy)

Wychowawcy klas

Wystawa na koniec I i II semestru

Konkursy czytelnicze: „ Konkurs ładnego czytania”

 

 

 

 

 

 

 konkurs czytania ze zrozumieniem

Klasy II – III

Uczniowie czytają w domu opowiadania z wybranych książek, a później prezentują głośne czytanie w czasie konkursu.

 

Uczniowie z wybranych i przeczytanych książek odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela

Wychowawcy klas II - III

Dwa razy w ciągu roku

W I i II semestrze.

Konkurs: „Czytam  więc  jestem” „Zostań molem książkowym” na najlepszą pracę w kategorii: recenzja lub opowiadanie

Uczniowie z klas IV – VI po przeczytaniu książek przygotowują pracę konkursową na podstawie wybranej pozycji w formie: recenzji lub opowiadania . Za najciekawsze prace przewidziane są nagrody

Nauczyciel j. polskiego bibliotekarz

Styczeń

maj

Konkursy plastyczne

„Najpiękniejsza okładka książkowa”

„ Bohater literacki, którego podziwiam”

Nauczyciel j.polskiego, nauczyciel plastyki

 

Ustalenie harmonogramu spotkań czytelniczych w klasach IV - VI

Chętni uczniowie z danej klasy czytają swoim kolegom i koleżankom na godzinie wychowawczej raz w miesiącu fragment książki z lektur nieobowiązkowych.

Wychowawcy klas,biblioteka

Raz w miesiącu

Organizowanie Koło czytelniczego

Wspólne czytanie wybranych książek, dyskusje,

zabawy

Bibliotekarz i nauczyciel j. polskiego

Raz w miesiącu w ciągu roku

           

Akcja : Rzucam wszystko i czytam

We wszystkich klasach 0 – VI po usłyszeniu umówionego  sygnału nauczyciele przerywają zajęcia i czytają uczniom w ciągu 10 minut wybraną książkę

Dyrektor , nauczyciele

Raz w I i II semestrze

 

 

Planowane działania , które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Konsultacja planowanego zakupu książek z

Biblioteką publiczną w Sandomierzu

Wymiana informacji, rozmowy

bibliotekarz

 

Współpraca z filią gminnej biblioteki w Mściowie

Odwiedziny w bibliotece

Wychowawcy z uczniami

Dwa razy w ciągu roku

Współpraca z Miejską  Biblioteką Publiczną w Sandomierzu

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludzmi, z pisarzami, wymiana doświadczeń ,pogadanki na temat czytelnictwa, lekcje biblioteczne

Nauczyciel j. polskiego bibliotekarz

W ciągu roku szkolnego

Wieczorki Literackie

Zorganizowanie z zaproszonymi do szkoły gośćmi Wieczorków Literackich poświęconym wybitnym pisarzom i głośne czytanie ich utworów.

Nauczyciel j. polskiego i bibliotekarz

Cztery razy w ciągu roku

 

Lektury naszych rodziców i dziadków

Zorganizowanie przez wychowawców klas II- VI spotkań, podczas których chętni rodzice lub dziadkowie czytają dzieciom ulubioną książkę z dzieciństwa.

Wychowawcy klas

styczeń

 

Współpraca z Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie

Pozyskiwanie ciekawych książek, lektur w promocyjnej cenie, organizowanie kiermaszy książkowych

bibliotekarz

Cały rok

 

Współpraca z Klubem Seniora

 Wieczorki Literackie, „ Czytania pokoleniowe”.

Dyrektor, nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz

Cztery razy w ciągu roku