NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE

ZAŁOŻENIE:

      W ramach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas II - III  i IV – VI. Działania wpisują się w podstawowe kierunki realizacji Priorytetu3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci.

 

Cele szczegółowe:

  1. Popularyzowanie czytelnictwa i poprawa jego stanu w szkole.
  2. Wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu.
  3. Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych.
  4. Budowanie poczucia własnej wartości.
  5. Rozwijanie sprawności językowych.

 

Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci.

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

Zapoznanie uczniów z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa

- umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,

-rada pedagogiczna

- zajęcia z uczniami,

Promocja zakupionych książek

Nauczyciel informatyki

Wychowawcy

biblioteka

IX -X

Ustalenie harmonogramu spotkań czytelniczych w klasach II-III

Wybrani uczniowie z klasy piątej i szóstej, w określone dni tygodnia czytają dzieciom młodszym w klasach i na świetlicyI fragmenty wybranych książek

Bibliotekarz

Nauczyciel j. polskiego

Przez cały rok

Książka miesiąca: „ Koleżanko, kolego polecam Ci tę książkę”.

Uczniowie wybierają spośród czytanych im w danym miesiącu fragmentów książek tę, która jest dla nich najciekawsza.

Umieszczanie comiesięcznych wyników rankingu na gazetce bibliotecznej, a raz na semestr  w gazetce szkolnej” Nowinki szkolne”.

 wychowawcy klas II – III

redaktorzy gazetki szkolnej

Raz w miesiącu.

Ilustracja do czytanej książki- konkurs plastyczny

Uczniowie z klas II –III wykonują ilustrację do najciekawszej , poznanej książki. ( po jednej pracy z klasy)

Wychowawcy klas

Wystawa na koniec I i II semestru

Konkursy czytelnicze: „ Konkurs ładnego czytania”

 

 

 

 

 

 

 konkurs czytania ze zrozumieniem

Klasy II – III

Uczniowie czytają w domu opowiadania z wybranych książek, a później prezentują głośne czytanie w czasie konkursu.

 

Uczniowie z wybranych i przeczytanych książek odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela

Wychowawcy klas II - III

Dwa razy w ciągu roku

W I i II semestrze.

Konkurs: „Czytam  więc  jestem” „Zostań molem książkowym” na najlepszą pracę w kategorii: recenzja lub opowiadanie

Uczniowie z klas IV – VI po przeczytaniu książek przygotowują pracę konkursową na podstawie wybranej pozycji w formie: recenzji lub opowiadania . Za najciekawsze prace przewidziane są nagrody

Nauczyciel j. polskiego bibliotekarz

Styczeń

maj

Konkursy plastyczne

„Najpiękniejsza okładka książkowa”

„ Bohater literacki, którego podziwiam”

Nauczyciel j.polskiego, nauczyciel plastyki

 

Ustalenie harmonogramu spotkań czytelniczych w klasach IV - VI

Chętni uczniowie z danej klasy czytają swoim kolegom i koleżankom na godzinie wychowawczej raz w miesiącu fragment książki z lektur nieobowiązkowych.

Wychowawcy klas,biblioteka

Raz w miesiącu

Organizowanie Koło czytelniczego

Wspólne czytanie wybranych książek, dyskusje,

zabawy

Bibliotekarz i nauczyciel j. polskiego

Raz w miesiącu w ciągu roku

           

Akcja : Rzucam wszystko i czytam

We wszystkich klasach 0 – VI po usłyszeniu umówionego  sygnału nauczyciele przerywają zajęcia i czytają uczniom w ciągu 10 minut wybraną książkę

Dyrektor , nauczyciele

Raz w I i II semestrze

 

 

Planowane działania , które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Konsultacja planowanego zakupu książek z

Biblioteką publiczną w Sandomierzu

Wymiana informacji, rozmowy

bibliotekarz

 

Współpraca z filią gminnej biblioteki w Mściowie

Odwiedziny w bibliotece

Wychowawcy z uczniami

Dwa razy w ciągu roku

Współpraca z Miejską  Biblioteką Publiczną w Sandomierzu

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludzmi, z pisarzami, wymiana doświadczeń ,pogadanki na temat czytelnictwa, lekcje biblioteczne

Nauczyciel j. polskiego bibliotekarz

W ciągu roku szkolnego

Wieczorki Literackie

Zorganizowanie z zaproszonymi do szkoły gośćmi Wieczorków Literackich poświęconym wybitnym pisarzom i głośne czytanie ich utworów.

Nauczyciel j. polskiego i bibliotekarz

Cztery razy w ciągu roku

 

Lektury naszych rodziców i dziadków

Zorganizowanie przez wychowawców klas II- VI spotkań, podczas których chętni rodzice lub dziadkowie czytają dzieciom ulubioną książkę z dzieciństwa.

Wychowawcy klas

styczeń

 

Współpraca z Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie

Pozyskiwanie ciekawych książek, lektur w promocyjnej cenie, organizowanie kiermaszy książkowych

bibliotekarz

Cały rok

 

Współpraca z Klubem Seniora

 Wieczorki Literackie, „ Czytania pokoleniowe”.

Dyrektor, nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz

Cztery razy w ciągu roku

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

         W związku z § 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 

13 października 2017 r.

30 kwietnia 2018 r.

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

18 czerwca 2018 r.

Konkurs "Poezja dla Jana Pawła II"

 

REGULAMIN  IV MIĘDZYSZKOLNEGO 

KONKURSU RECYTATORSKIEGO  

„POEZJA DLA  JANA  PAWŁA II”

  

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z terenu gminy 

Dwikozy oraz szkoły noszące imię Jana Pawła II  z województwa  świętokrzyskiego i diecezji sandomierskiej do wzięcia udziału 

 w  IV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim organizowanym  

przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mściowie.

 

 

Tematyka: 

Mottem tegorocznego Konkursu są słowa Jana Pawła II, które skłaniają do wyboru poezji Karola Wojtyły oraz innych twórców:    

„Nauczcie się kochać, to co prawdziwe, dobre i piękne…”  

                                                                                         Jan Paweł II

 

 Termin i miejsce konkursu: 

25. 04. 2018 r. godzina 10.00 w Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mściowie,               

Mściów 100, 27- 600 Sandomierz gmina Dwikozy,  tel: 15- 831 17 30. 

Koordynatorzy konkursu:  mgr Małgorzata Sitarska i mgr Ewa Dajas.

 

Cele konkursu: 

- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej uczniów, 

- propagowanie piękna poezji, 

- upowszechnianie słowa i sztuki recytacji, 

- prezentacja talentów uczniowskich, 

- rywalizacja w przyjaznej atmosferze, 

- integracja uczestników konkursu. 

 

Zasady uczestnictwa: 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII, 

- z każdej kategorii wiekowej (kl. IV, V, VI, VII) szkoła typuje jednego uczestnika – maksymalnie 4 osoby, 

- konkurs będzie miał formę recytacji dowolnego utworu  poetyckiego, 

- czas wystąpienia jednej osoby do 5 minut, 

- uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora  konkursu, 

- warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału poprzez przesłanie karty zgłoszenia do 

10.04. 2018 r. na adres szkoły: Mściów 100, 27- 600 Sandomierz lub na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z tytułem „Konkurs  recytatorski”.   

- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na  wykorzystanie przez organizatorów wizerunku uczestników konkursu. 

 

Nagrody dla laureatów: 

Spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II oraz III miejsca odrębnie  w czterech kategoriach wiekowych 10, 11, 12 i 13 lat. 

 

Program: 

10.00 - rejestracja uczestników, 

10.30 - 11.00 – występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej  im.  Jana Pawła II w Mściowie, 

11.00 - 12.30 – zmagania konkursowe w czterech grupach wiekowych, 

13. 00 - 13.30 -  poczęstunek, 

14.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.  

Kontakt z koordynatorami: Małgorzata Sitarska tel. 889518283,  

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ewa Dajas tel.505532290.  

 

Przepisy ogólne: 

- prosimy o przestrzeganie zasad regulaminu konkursu, 

- szkoły organizują przejazd na konkurs we własnym zakresie, 

- za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie, 

- organizator zastrzega sobie zmiany w programie konkursu.  

Dni otwarte szkoły

DNI OTWARTE SZKOŁY  (KL. „0”-VI)

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

30 września 2015r. – środa

26 października 2015 r. – poniedziałek

17 listopada 2015 r. – wtorek

16 grudnia 2015 r. – środa

14 stycznia 2016 r. – czwartek

19 lutego 2016 r. – piątek

14 marca 2016 r. – poniedziałek

19 kwietnia 2016 r. – wtorek

25 maja 2016 r. –  środa

16 czerwca 2016 r. – czwartek

 

DNI OTWARTE W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

Zapraszamy Rodziców w godz.  9.30-11.30 w następujące dni:

 

05 października 2015 r. – poniedziałek

17 listopada 2015 r. – wtorek

09 grudnia 2015 r. – środa

14 stycznia 2016 r. – czwartek

19 lutego 2016 r. – piątek

07 marca 2016 r. – poniedziałek

12 kwietnia 2016 r. – wtorek

18 maja 2016 r. – środa

09 czerwca 2016 r. – czwartek