Program „Książki naszych marzeń”

    Szkoła Podstawowa w Mściowie jest jedną z 10 tysięcy szkół, które zgłosiły się do rządowego programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Książki naszych marzeń”.  Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016.U możliwi on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród naszych uczniów oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

    Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 1625,00 zł. Za te pieniądze będą kupione książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania.

    Uczniowie będą zachęcani przez nauczycieli i panią bibliotekarkę do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania  i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

    W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki mają wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci. My podjęliśmy współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną z Sandomierza. Już w październiku zorganizowaliśmy spotkanie z Panią Martą Chorab – pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu, która wygłosiła prelekcję na temat „Wpływ czytelnictwa na dzieci i młodzież”.Podczas spotkania odbył się również kiermasz książek, które można było nabyć w naprawdę atrakcyjnych cenach.

    Podstawowym rezultatem rządowego programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.