Projekt „Euro – nowym pieniądzem Polski?”

Uczniowie z klas V i VI wezmą udział w projekcie „Euro – nowym pieniądzem Polski?” realizowanym przez Stowarzyszenie Świat Wiedzy i Techniki „ŚWiT” w Dwikozach.

24 lutego 2016 roku będą uczestniczyć w dwugodzinnych  warsztatach, w trakcie których wysłuchają interaktywnego wykładu i w formie pracy warsztatowej zapoznają się z nową walutą zjednoczonej Europy.

Głównym celem projektu jest zapoznanie 768 nastolatków w wieku 11-16 lat z trzech województw: świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego z nową walutą zjednoczonej Europy oraz zaprojektowanie „polskiego” euro.

Celami szczegółowymi są: zwiększenie zainteresowania młodzieży Unią Europejską,  a w szczególności wspólną walutą euro, poznanie roli Europejskiego Banku Centralnego, poznanie mechanizmów funkcjonowania strefy euro, zapoznanie się z wyglądem, nominałami banknotów i monet oraz rodzajami zabezpieczeń banknotów euro, zrozumienie znaczenia symboli przedstawionych na banknotach i monetach euro.

Warsztaty zakończą się ogłoszeniem konkursu na zaprojektowanie „polskiego” euro. Celem konkursu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Co powinno znaleźć się na rewersie polskiego euro? Udział w konkursie jest dobrowolny. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Konkursu. Każdy uczestnik konkursu otrzyma kryteria oceny prac konkursowych. Główną nagrodą jest czytnik e-booków (jeden na każde województwo). Nagrody wyróżnienia to pendrivy (po 10 sztuk na każde województwo). Każdy uczestnik warsztatów otrzyma czekoladowe euro i wzory papierowych banknotów euro.