Projekt "Umiem pływać"

Uczniowie naszej szkoły z klas  I-III wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Winiarach od 28 marca 2015 r. biorą udział w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. W ramach projektu, którego realizacja potrwa do 21 czerwca 2015 r., uczniowie 2 razy w tygodniu (w soboty i niedziele)  biorą udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Zajęcia te odbywają się na Pływalni Krytej ,,Błękitna Fala” w Sandomierzu.

Celem zajęć odbywających się w ramach projektu jest m.in: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, przeciwdziałanie i korygowanie wad postaw oraz poszerzanie wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia te umożliwiają nie tylko nabycie podstawowych umiejętności pływania,  ale również rozwijają i podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Ponadto zachęcają do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażają do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Nasi uczniowie już od pierwszego spotkania z instruktorami bardzo chętnie uczestniczą w proponowanych im zajęciach sportowych na basenie.