NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MŚCIOWIE

ZAŁOŻENIE:

      W ramach Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole zamierzamy podjąć działania opierające się na przedsięwzięciu adresowanym do uczniów z klas II - III  i IV – VI. Działania wpisują się w podstawowe kierunki realizacji Priorytetu3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016- 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocje i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Naszym celem jest promocja książki i biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej w kształceniu, wychowaniu i rozwoju zainteresowań dzieci.

 

Cele szczegółowe:

  1. Popularyzowanie czytelnictwa i poprawa jego stanu w szkole.
  2. Wyrabianie nawyku właściwego spędzania wolnego czasu.
  3. Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności twórczych.
  4. Budowanie poczucia własnej wartości.
  5. Rozwijanie sprawności językowych.

 

Działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci.

ZADANIA

 

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN REALIZACJI

Zapoznanie uczniów z Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa

- umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,

-rada pedagogiczna

- zajęcia z uczniami,

Promocja zakupionych książek

Nauczyciel informatyki

Wychowawcy

biblioteka

IX -X

Ustalenie harmonogramu spotkań czytelniczych w klasach II-III

Wybrani uczniowie z klasy piątej i szóstej, w określone dni tygodnia czytają dzieciom młodszym w klasach i na świetlicyI fragmenty wybranych książek

Bibliotekarz

Nauczyciel j. polskiego

Przez cały rok

Książka miesiąca: „ Koleżanko, kolego polecam Ci tę książkę”.

Uczniowie wybierają spośród czytanych im w danym miesiącu fragmentów książek tę, która jest dla nich najciekawsza.

Umieszczanie comiesięcznych wyników rankingu na gazetce bibliotecznej, a raz na semestr  w gazetce szkolnej” Nowinki szkolne”.

 wychowawcy klas II – III

redaktorzy gazetki szkolnej

Raz w miesiącu.

Ilustracja do czytanej książki- konkurs plastyczny

Uczniowie z klas II –III wykonują ilustrację do najciekawszej , poznanej książki. ( po jednej pracy z klasy)

Wychowawcy klas

Wystawa na koniec I i II semestru

Konkursy czytelnicze: „ Konkurs ładnego czytania”

 

 

 

 

 

 

 konkurs czytania ze zrozumieniem

Klasy II – III

Uczniowie czytają w domu opowiadania z wybranych książek, a później prezentują głośne czytanie w czasie konkursu.

 

Uczniowie z wybranych i przeczytanych książek odpowiadają na pytania zadawane przez nauczyciela

Wychowawcy klas II - III

Dwa razy w ciągu roku

W I i II semestrze.

Konkurs: „Czytam  więc  jestem” „Zostań molem książkowym” na najlepszą pracę w kategorii: recenzja lub opowiadanie

Uczniowie z klas IV – VI po przeczytaniu książek przygotowują pracę konkursową na podstawie wybranej pozycji w formie: recenzji lub opowiadania . Za najciekawsze prace przewidziane są nagrody

Nauczyciel j. polskiego bibliotekarz

Styczeń

maj

Konkursy plastyczne

„Najpiękniejsza okładka książkowa”

„ Bohater literacki, którego podziwiam”

Nauczyciel j.polskiego, nauczyciel plastyki

 

Ustalenie harmonogramu spotkań czytelniczych w klasach IV - VI

Chętni uczniowie z danej klasy czytają swoim kolegom i koleżankom na godzinie wychowawczej raz w miesiącu fragment książki z lektur nieobowiązkowych.

Wychowawcy klas,biblioteka

Raz w miesiącu

Organizowanie Koło czytelniczego

Wspólne czytanie wybranych książek, dyskusje,

zabawy

Bibliotekarz i nauczyciel j. polskiego

Raz w miesiącu w ciągu roku

           

Akcja : Rzucam wszystko i czytam

We wszystkich klasach 0 – VI po usłyszeniu umówionego  sygnału nauczyciele przerywają zajęcia i czytają uczniom w ciągu 10 minut wybraną książkę

Dyrektor , nauczyciele

Raz w I i II semestrze

 

 

Planowane działania , które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

Konsultacja planowanego zakupu książek z

Biblioteką publiczną w Sandomierzu

Wymiana informacji, rozmowy

bibliotekarz

 

Współpraca z filią gminnej biblioteki w Mściowie

Odwiedziny w bibliotece

Wychowawcy z uczniami

Dwa razy w ciągu roku

Współpraca z Miejską  Biblioteką Publiczną w Sandomierzu

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludzmi, z pisarzami, wymiana doświadczeń ,pogadanki na temat czytelnictwa, lekcje biblioteczne

Nauczyciel j. polskiego bibliotekarz

W ciągu roku szkolnego

Wieczorki Literackie

Zorganizowanie z zaproszonymi do szkoły gośćmi Wieczorków Literackich poświęconym wybitnym pisarzom i głośne czytanie ich utworów.

Nauczyciel j. polskiego i bibliotekarz

Cztery razy w ciągu roku

 

Lektury naszych rodziców i dziadków

Zorganizowanie przez wychowawców klas II- VI spotkań, podczas których chętni rodzice lub dziadkowie czytają dzieciom ulubioną książkę z dzieciństwa.

Wychowawcy klas

styczeń

 

Współpraca z Hurtownią Taniej Książki w Tuliszkowie

Pozyskiwanie ciekawych książek, lektur w promocyjnej cenie, organizowanie kiermaszy książkowych

bibliotekarz

Cały rok

 

Współpraca z Klubem Seniora

 Wieczorki Literackie, „ Czytania pokoleniowe”.

Dyrektor, nauczyciel j. polskiego, bibliotekarz

Cztery razy w ciągu roku