Program BEZPIECZNA +

W tym roku nasza szkoła bierze udział w rządowym projekcie „Otwarta Szkoła”.

Jego celem jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Dzieci  będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach artystycznych i sportowych.

Uczniowie zyskają szansę na rozwój oraz  prezentację swoich talentów przed szerszym gronem odbiorców, co przyczyni się do uwierzenia w siebie i swoje możliwości.

W ramach programu realizowane będą warsztaty teatralne „Zabawa w teatr” oraz Wieczorki Literackie pod hasłem „Spotkania z polskimi Noblistami”,a także zajęcia „ABC mówienia”. Oferta sportowa to zajęcia na ściance wspinaczkowej, które zakończą „Mikołajkowe Gminne Zawody Wspinaczkowe”.

Uczestnictwo w zaproponowanych przez nas zajęciach pozalekcyjnych pozwoli na rozwijanie talentów sportowych, teatralnych, komunikacyjnych oraz rozbudzi w dzieciach twórcze myślenie, kreatywność i wyobraźnię.