Projekt „Innowacyjna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży szansą na wszechstronny rozwój”

„Innowacyjna aktywność fizyczna dzieci i młodzieży szansą na wszechstronny rozwój” to nowy projekt realizowany przez naszą szkołę, środki zostały pozyskane od Starostwa Powiatowego Sandomierz. W ramach tego projektu zostały kupione kozioł gimnastyczny, odskocznia oraz dwa materace. Dodatkowo prowadzimy zajęcia dodatkowe z dwóch ciekawych dyscyplin sportowych: le parkour, oraz wspinaczkę. Dzieci otrzymują szansę poznania nowych form aktywności fizycznej i spędzania czasu wolnego poprzez aktywny udział w zajęciach. Dodatkowo młodzi ludzi poprawiają swoją tężyznę fizyczną, wzmacniają układ mięśniowy, uczą się pracy w grupie. Dodatkowo działania projektu zakładają organizację zawodów wspinaczkowych dla dzieci z różnych szkół naszego regionu. Ciekawe formy zajęć sprawiają iż, jest oferta na której dzieci chętnie uczestniczą . Autorem i koordynatorem projektu jest Krzysztof Rymaniak.