Zajęcia w grupie 3-4 latków

W grupie 3-4 latków 

Uczę się i bawię – język angielski,  liczenie w zakresie 5.

Przy stolikach pracujemy wspólnie, pomagamy sobie nawzajem i dzielimy się kredkami. 

Pilnie się uczymy i głośno liczymy !

Tworzymy szereg samochodów.

Układamy puzzle lub rysujemy. 

Wspólnie budujemy garaże, zamki, tory, trasy samochodowe z klocków ;)

Lubimy zajęcia plastyczne – chętnie się tym chwalimy, efekty naszej pracy widoczne są na korytarzu ! ;)

          

Dni otwarte

DNI OTWARTE W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Zapraszamy Rodziców w godz. 9.30-11.30 w następujące dni:

05 października 2015 r.-poniedziałek

17 listopada 2015 r.- wtorek

09 grudnia 2015 r.- środa

14 stycznia 2016 r.- czwartek

19 lutego 2016 r.-piątek

07 marca 2016 r.- poniedziałek

12 kwietnia 2016 r.- wtorek

18 maja 2016 r.- środa

09 czerwca 2016 r.-czwartek

 

Koncepcja pracy Punktu Przedszkolnego

MOTTO:

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat...

Oto rzeczy, których się nauczyłem:

* Dziel się wszystkim
* Graj fair
* Nie bij ludzi
* Odkładaj rzeczy na miejsce
* Sprzątaj po sobie
* Nie bierz rzeczy, które nie są twoje
* Jeśli kogoś skrzywdzisz - przeproś
* Myj ręce przed jedzeniem
* Gorące ciasteczka i zimne mleko są zdrowe
* Prowadź zrównoważone życie - ucz się, myśl, rysuj, maluj, śpiewaj,
tańcz i baw się po trochu każdego dnia
* Każdego popołudnia utnij sobie drzemkę
* Kiedy wychodzi się w świat trzeba uważać na samochody,
trzymać się za ręce i nie oddalać się
* Bądź świadomy, że istnieją rzeczy niewyjaśnione. Pomyśl o małym ziarenku w styropianowym kubku: korzenie rosną w dół, liście rosną w górę i nikt naprawdę nie wie dlaczego. Tak dzieje się ze wszystkim…
* Złote rybki, chomiki, białe myszki i nawet małe ziarenka w styropianowym kubku - wszystko przemija. My też.
* Pamiętaj o "Elementarzu" i pamiętaj pierwsze słowo, którego się nauczyłeś - najważniejsze ze wszystkich

Źródło: Robert Fulghum "All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten",
Villard Books, New York 1988

Ramowy rozkład dnia w PP

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30-8:00 – Schodzenie się dzieci do Punktu Przedszkolnego. Zabawy i gry dydaktyczne (przy niewielkim udziale nauczyciela); układanie puzzli, rysowanie, kolorowanie, gry planszowe.

 

ZAJĘCIA ZASADNICZE – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00-8:15 – Zabawy integrujące grupę. Zabawy ruchowe.

8:15-8:30 – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8:30-8:50 – Śniadanie.

8:50-9:00 – Mycie zębów.

9:00-9:30 – Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkola.

9:30-10:10 – Zabawy według upodobań dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy ruchowe.

10:10- 11:10- Spacery, zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dziecka w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych.

11:10-11:20 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:20-11:50 – Obiad.

11:50-12:00 – Mycie zębów.

12:00-13:00- Odpoczynek poobiedni -  leżakowanie, relaks przy muzyce, bajko terapia.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE –GODZINY PONAD PROGRAMOWE

13:00-13:15 – Czynności porządkowe, przebieranie się, toaleta.

13:15-14:00 – Zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy ruchowe.

14:00-14:15 – Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

14:15-14:35 - Podwieczorek.

14:35-16:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, słuchanie opowiadań nauczyciela i fragmentów czytanych książek, zabawy ruchowe, układanki i gry planszowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.  

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia – grupa młodsza

  6.30 - 8.30    schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, gry i zabawy dydaktyczne,

                     praca  indywidualna;

  8.30 - 8.45    ćwiczenia poranne;

  8.45 - 9.00    przygotowanie do śniadania;

  9.00 - 9.30    śniadanie;

  9.30 - 11.00  realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy

                     programowej, zajęcia dodatkowe;

11.00 - 11.45   zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, gry i zabawy

                      ruchowe;

11.45 - 12.00    przygotowanie do obiadu;

12.00 - 12.30    obiad;

12.30  - 13.00   relaks, głośne czytanie;

13.00 - 14.00    realizacja zadań edukacyjnych;                        

14.00  - 14.15   przygotowanie do podwieczorku;

14.15 - 14.30    podwieczorek;

14.30  - 16.30   gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne

                       w sali lub na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

 

Punkt przedszkolny

Metody stosowane w pracy przedszkola.

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualną wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym i potrzebą działania. Wiodącym zadaniem edukacji przedszkolnej jest wspieranie ogólnego rozwoju dziecka rozwijanie szeroko rozumianych funkcji poznawczych. Jednym z elementów ułatwiających to zadanie są metody: Pedagogika zabawy; Zabawa jest najbardziej typowa formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym .

Czytaj więcej...

Poradnik dla rodzica

PORADNIK DLA RODZICA

 

Jak prawidłowo trzymać kredkę?

Od najwcześniejszych lat należy dziecko uczyć właściwego posługiwania się przyborami do rysowania i pisania. W związku z tym konieczne jest zwrócenie uwagi na prawidłowy sposób trzymania przez dziecko kredki czy ołówka.

- Dziecko powinno trzymać ołówek w trzech palcach, pomiędzy kciukiem i lekko zgiętym palcem wskazującym, opierając go na palcu środkowym.

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • Aktualności

   

  Od 25 listopada do 6 grudnia 2013 roku w naszym przedszkolu trwać będzie akcja ,,Góra Grosza”. Bardzo prosimy Państwa o wsparcie tej akcji poprzez przekazywanie za pośrednictwem dzieci drobnych monet. Zebrane pieniądze zostaną przekazane potrzebującym i trafią do dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach zastępczych.

 • Pamiętnik Fotograficzny
 • Rada Rodziców

   

 • Podstawa programowa

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

  z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.)

   

  ZAŁĄCZNIK Nr 1 

   

  PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

   

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

  Celem wychowania przedszkolnego jest:

    1)   wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

    2)   budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

    3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

    4)   rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

    5)   stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

    6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

    7)   budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

    8)   wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

    9)   kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

    10)  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

  Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

  Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

    1.   Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

  2)   przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

  3)   w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

  4)   wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

  5)   umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

    2.   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

  2)   właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

  3)   samodzielnie korzysta z toalety;

  4)   samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

  5)   utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

    3.   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

  2)   mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

  3)   uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

  4)   w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

    4.   Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);

  2)   grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

  3)   stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

    5.   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

  2)   dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

  3)   jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

  4)   uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

    6.   Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;

  2)   orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

  3)   zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

  4)   wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

  5)   próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

    7.   Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

  2)   odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).

    8.   Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

  2)   dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

  3)   tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;

  4)   w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.

    9.   Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;

  2)   umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;

  3)   wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).

    10.  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafię to zrobić") i odczuwa radość z wykonanej pracy;

  2)   używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;

  3)   interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.

    11.  Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;

  2)   wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.

    12.  Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;

  2)   wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);

  3)   potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.

    13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

  2)   wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

  3)   ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;

  4)   rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;

  5)   wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;

  6)   zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

    14.  Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

  2)   potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

  3)   dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;

  4)   interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;

  5)   słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

  6)   układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;

  7)   rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

    15.  Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

  1)   wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

  2)   zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;

  3)   wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;

  4)   nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;

  5)   wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

   

  Zalecane warunki i sposób realizacji.

   

  W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

    1)   co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

    2)   co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

    3)   najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

    4)   pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

  Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

    1)   rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

    2)   nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

    3)   pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.

  W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:

    1)   systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

    2)   informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;

    3)   zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.

  W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej.

   

   

 • Konkursy