Dokumenty punktu przedszkolnego

Kliknij w poniższy link aby pobrać plik zawierający Podstawę Programową

 

Podstawa Programowa

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na rok szkolny 2015/2016

Program profilaktyki "Bezpieczny Przedszkolak" na rok szkolny 2015/2016