Punkt przedszkolny

Metody stosowane w pracy przedszkola.

Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej, wyrażającej się silną potrzebą intelektualną wrażeń, dużym napięciem emocjonalnym i potrzebą działania. Wiodącym zadaniem edukacji przedszkolnej jest wspieranie ogólnego rozwoju dziecka rozwijanie szeroko rozumianych funkcji poznawczych. Jednym z elementów ułatwiających to zadanie są metody: Pedagogika zabawy; Zabawa jest najbardziej typowa formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym .

Główną cechą dobrej zabawy dziecka jest jej twórczy charakter. Rozwój aktywności twórczej dziecka wspiera edukacja kreatywna, która warunkuje relacje: zaufanie, wzajemną zależność. Pedagogika zabawy włącza do nauczania i wychowania pobudza emocje i wyobraźnię, integruje grupę przez działanie. Proponuje zabawy i gry oparte na dobrowolności uczestnictwa, wykluczeniu rywalizacji, komunikowaniu się przez ruch, słowo i plastykę. Wymiana myśli i wspólne rozwiązywanie problemów, sprzyja integracji grupy. Dzieci w trakcie zabawy pozbywają się stresu i niepewności, stają się otwarci na drugiego człowieka, nabywają poczucia własnej wartości i chęci do działania. Ruch Rozwijający V. Sherborne. Jest to program nastawiony na rozwijanie – przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe- takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Udział w ćwiczeniach ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz Celem tej metody jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów słuchowego, wzrokowego i kinestetyczno- ruchowego kształcenie  lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Zespołowa  forma prowadzenia  zajęć ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych ,uczy współdziałania dzieci mających trudności w przystosowaniu się społecznym lub mających zaburzone emocje. "Odimienna nauka czytania” wg Ireny Majchrzak. Program zawiera taki łańcuch zajęć i gier, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje technikę czytania. Wszystkie ogniwa tego łańcucha nastawione są na rozwój inteligencji dziecka.

Z tych powodów ta metodyka pracy z dziećmi gości w Naszym Przedszkolu.

 

 

Opracowała: mgr Dorota Dróżdż