Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia – grupa młodsza

  6.30 - 8.30    schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, gry i zabawy dydaktyczne,

                     praca  indywidualna;

  8.30 - 8.45    ćwiczenia poranne;

  8.45 - 9.00    przygotowanie do śniadania;

  9.00 - 9.30    śniadanie;

  9.30 - 11.00  realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy

                     programowej, zajęcia dodatkowe;

11.00 - 11.45   zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, gry i zabawy

                      ruchowe;

11.45 - 12.00    przygotowanie do obiadu;

12.00 - 12.30    obiad;

12.30  - 13.00   relaks, głośne czytanie;

13.00 - 14.00    realizacja zadań edukacyjnych;                        

14.00  - 14.15   przygotowanie do podwieczorku;

14.15 - 14.30    podwieczorek;

14.30  - 16.30   gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna, zabawy dowolne

                       w sali lub na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.