Ramowy rozkład dnia w PP

 


Punkt Przedszkolny

Godziny otwarcia 6.30-16.30

 

Realizowany program :Program edukacji przedszkolnej „Wokół Przedszkola”. Autorkami programu są: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska. Wydawnictwa MAC z 2018r. Podręczniki dla trzy i czterolatków „Olek i Ada” wydawnictwa MAC.

Uczestnictwo w programie: Kubusiowi Przyjaciele Natury.

Działania programu Kubusiowi Przyjaciele Natury

Obchody Dnia Przyjaciół Natury

 1. Obchody Dnia Marchewki

 2. Zaczarowana Jabłoń - Dzień Warzyw, Owoców i Soków

 3. Obchody pierwszego Dnia Wiosny.

 4. Obchody Zielonego Dnia.

 5. Obchody Dnia Ziemi.

 6. Segregacja śmieci w przedszkolu.

 7. Wycieczka do parku krajobrazowego, parku narodowego lub do lasu.

 8. Kącik przyrody w przedszkolu.

 9. Konkurs plastyczny na plakat "Razem z Kubusiem dbam o naturę".

 10. Zajęcia plastyczne- „W Krainie Kubusia” (na podstawie bajek z płyty).

 11. Spotkanie z ekologiem lub leśnikiem.

 12. Wystawa ekologiczna.

 13. Przedstawienie teatralne związane z ochroną przyrody.

 14. Dbamy o zwierzęta - budowa karmników/przygotowanie pożywienia dla zwierząt zimą.

Głównymi celami programu są:

kształtowanie u dzieci zainteresowań czytelniczych,

propagowanie literatury dziecięcej.

rozwijanie aktywności twórczej dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju słownictwa, wyobraźni.

 

 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W MŚCIOWIE

6.30 - 7.30: Schodzenie się dzieci. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

7.30 - 8.00: Zabawy integracyjne, samodzielne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i grupowa. Prace porządkowo – gospodarcze.


8.00 - 8.15:Ćwiczenia poranne z określonym elementem ruchu lub zabawy przy muzyce, ze śpiewem. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, itp.


8.15 - 8.30:Przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe i higieniczne.


8.30 - 9.00: Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.


9.00 -11.30: Realizacja zajęć wychowawczo- dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz wspierających całościowy rozwój dziecka. Realizacja programu wychowania przedszkolnego, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zabawy samodzielne w sali oraz przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające. Wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu , obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze; uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

11.30- 11.45:Przygotowanie do obiadu: czynności samoobsługowe i higieniczne.


11.45 - 12.15: Obiad. Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.


12.15 - 13.15: Odpoczynek na leżakach. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych.

13.15 - 14.00: Zabawy dydaktyczne, zabawy samodzielne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy umuzykalniające, działalność plastyczna, zabawy rytmiczne.
14.00 - 14.15: Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.


14.15 - 14.30: Podwieczorek, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.


14.30 - 16.30: Zabawy i ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci.