Ramowy rozkład dnia w PP

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30-8:00 – Schodzenie się dzieci do Punktu Przedszkolnego. Zabawy i gry dydaktyczne (przy niewielkim udziale nauczyciela); układanie puzzli, rysowanie, kolorowanie, gry planszowe.

 

ZAJĘCIA ZASADNICZE – REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8:00-8:15 – Zabawy integrujące grupę. Zabawy ruchowe.

8:15-8:30 – Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

8:30-8:50 – Śniadanie.

8:50-9:00 – Mycie zębów.

9:00-9:30 – Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkola.

9:30-10:10 – Zabawy według upodobań dzieci w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy ruchowe.

10:10- 11:10- Spacery, zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy zgodne z zainteresowaniami dziecka w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych.

11:10-11:20 – Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11:20-11:50 – Obiad.

11:50-12:00 – Mycie zębów.

12:00-13:00- Odpoczynek poobiedni -  leżakowanie, relaks przy muzyce, bajko terapia.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE –GODZINY PONAD PROGRAMOWE

13:00-13:15 – Czynności porządkowe, przebieranie się, toaleta.

13:15-14:00 – Zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy ruchowe.

14:00-14:15 – Czynności higieniczne. Przygotowanie do podwieczorku.

14:15-14:35 - Podwieczorek.

14:35-16:00 – Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, słuchanie opowiadań nauczyciela i fragmentów czytanych książek, zabawy ruchowe, układanki i gry planszowe, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.