Zajęcia czytelnicze w Gminnej Bibliotece w Mściowie.

Zajęcia czytelnicze w Bibliotece Gminnej w Mściowie.

11pazdziernika 2018r. uczniowie klasy V i VI wraz z wychowawczyniami odwiedziły filię Gminnej Biblioteki w Mściowie.

Pani Ilona Bujak – pracownik biblioteki bardzo serdecznie przyjęła naszą grupę. Przygotowała dla uczniów wiele ciekawych ćwiczeń. Uczniowie odnajdywali różne hasła, wyrazy, posługując się przy tym różnego rodzaju słownikami, czytali teksty o różnym stopniu trudności i fajnie bawili się w świetlicy. Na zakończenie spotkania p. Ilona zaprosiła nas na słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy p. Ilonie za tak miłe przyjęcie i ciekawe zajęcia.

" ... A hasło nasze: jedności chór, co wiarą w jutro bucha..."

... A hasło nasze: jedności chór, co wiarą w jutro bucha...”

 

Dnia 12 października w naszej szkole miało miejsce „Pasowanie na Ucznia”. Uroczystość tę poprzedził występ uczniów z klasy 5, którzy przypomnieli wszystkim zgromadzonym w montażu słowno – muzycznym o Dniu Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie złożyli serdeczne podziękowania nauczycielom za dar nauczania i wychowania oraz życzenia. Po występie starszych kolegów nadszedł długo oczekiwany moment, kiedy to dzieci z klasy I stanął się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Pierwszaki do tego dnia przygotowywali się z wielkim zapałem. Pięknie wystąpili przed zgromadzoną publicznością, a charakter występu nawiązywał do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki od kolegów z klasy II. Uwieńczeniem uroczystości był poczęstunek przygotowany przez Rodziców uczniów. Życzymy, aby święto pierwszoklasistów jakim jest Pasowanie na Ucznia na długo pozostało w ich pamięci i było dobrym początkiem na drodze edukacji szkolnej.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców dzieci z klasy I za pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz Rady Rodziców, która tego dnia przygotowała słodki poczęstunek dla nauczycieli.

Żyj zdrowo i kolorowo!!!

Żyj zdrowo i kolorowo!!

 

Dnia 5 października pod hasłem Żyj zdrowo i kolorowo” w naszej szkole został zorganizowany Dzień Promocji Zdrowia, którego celem było kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.W ramach tej promocji uczniowie i przedszkolaki z pełnym zaangażowaniem samodzielnie przygotowywali kolorowe kanapki, przynieśli ciasteczka owsiane i marchewkowe jak również inne zdrowe słodkości, których przepisy zostały uwzględnione w wydanej z tej okazji broszurze. Piramida żywieniowa
z autentycznymi produktami zachęcała do uwzględnienia w swojej codziennej diecie odpowiednich produktów spożywczych. Kolejny punkt stanowił
konkurs haseł, wierszyków
i rymowanek dotyczących zdrowego żywienia, a także ankieta dla uczniów i pracowników szkoły.
Uczniowie mogli też uczestniczyć w quizie Kahoot pt. „Wartości odżywcze owoców
i warzyw”
. Szkoła stwarza warunki nie tylko do nauki, lecz również możliwość kształtowania właściwych postaw żywieniowych.

Zajęcia z cross treningu

Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie

 

 

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia:

Cross trening

 

Zajęcia prowadzone będą z programu Działaj Lokalnie w ramach projektu: „Aktywność fizyczna poprzez innowacyjne formy ruchu”.

Honorowy patronat objął:

Wójt Gminy Dwikozy Pan Marek Łukaszek

Zaczynamy 22 września 2018 o godz. 1700

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie lub pod numerem telefonu 603 813 916

 

 

 

Program "Działaj Lokalnie"

Program „Działaj Lokalnie”

Serdecznie zapraszamy pełnoletnią społeczność naszej szkoły na zajęcia z cross treningu, które odbywają się w środy o godzinie 1700na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. Podczas zajęć zwiększamy wydolność, wytrzymałość oraz sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia siłowe, biegowe oraz skocznościowe. Zajęcia prowadzone są w ramach projektu „ Aktywność fizyczna poprzez innowacyjne formy ruchu”, którego autorem jest p. Krzysztof Rymaniak.

"Święty Jan Paweł II - nauczyciel Wolności."


Święty Jan Paweł II – nauczyciel Wolności”

pod takim hasłem 09.10 2018r.odbył się konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślęzakach.

W konkursie udział wzięło 8 szkół noszących imię Jan Pawła II.

Każda szkoła wystawiła 3-osobowe drużyny w kategorii klas VII, VIII i III Gimnazjum.

Naszą szkołę reprezentował 3-osobowy zespół w składzie: Natalia Kozieja z kl.VII, Julia Chorab i Filip Lech z klasy VIII.

Konkurs odbywał się w trzech etapach.

I etap- test pisemny. Uczniowie odpowiadali na 60 pytań związanych z autobiografią i pontyfikatem Jana Pawła II.

II etap – interpretacja tekstu o charakterze patriotycznym. Uczniowie mieli za zadanie wyjaśnić znaczenie i podać myśl przewodnią przeczytanego tekstu.

III etap – na podstawie filmu: „ Karol. Papież, który pozostał człowiekiem” odpowiadali na pytania ściśle związane z przekazem filmowym.

Nasza drużyna bardzo dobrze poradziła sobie z II i III etapem konkursu zdobywając maksymalną ilość punktów, słabiej wyszedł test. Udział w tym konkursie pozwolił naszym uczniom poszerzyć swoja wiedzę na temat życia i pontyfikatu Jana Pawła II, a także rozwinąć współpracę i postawę koleżeńską wśród uczniów szkół imienia Jana Pawła II. Dziękuję moim uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły.

Bardzo serdecznie dziękuję również p. Dariuszowi Koziei za dowóz naszej drużyny do Ślęzaków, za poświęcony czas i obecność.

Zaproszenie na obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej połączona z Pasowaniem na Ucznia

... A hasło nasze: jedności chór, co wiarą w jutro bucha.”

 

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców, Dziadków, mieszkańców Mściowa na obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej połączone z uroczystością Pasowania na Ucznia dzieci z kl. I,

które odbędzie się 12 października 2018r.

 

W programie:

  • od godz. 8.00-10.00 – możliwość wykonania zdjęć klasowych i indywidualnych przez fotografa z firmy „Mavi”

  • godz. 10.00 - Uroczysta akademia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej połączona z Pasowaniem na Ucznia dzieci z kl. I.