Spotkanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

W czwartek 4 stycznia w parafii M. B. N. P. w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie opłatkowe dyrekcji, nauczycieli i uczniów szkół noszących imię Jana Pawła II. Szkoły te uczestniczą we wspólnym programie mającym na celu zgłębienie i rozpowszechnienie nauczania św. Jana Pawła II oraz realizację programów wychowawczych opartych na papieskiej myśli.

Delegacja z naszej szkoły w osobach: p. Dyrektor M. Pytelewicz, E. Dajas i M. Sitarskiej uczestniczyła w tym spotkaniu. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, której przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wraz z księżmi katechetami uczącymi w tych szkołach.

Druga część spotkania  miała miejsce w parafialnym refektarzu, gdzie przybyłym dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom noworoczne życzenia złożył ks. Prałat Jan Biedroń, proboszcz tutejszej parafii. Podkreślił on wartość wychowania młodego pokolenia opartego na chrześcijańskich wartościach. Następnie zebrani goście przełamali się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia. Spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie.