Spotkanie z pedagogiem Lucją Strużyk, Techniki uczenia się, 12.01.2018

12 stycznia b.r. uczniowie naszej szkoły z klas IV-VII spotkali się z p. Lucją Stróżyk, pedagogiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sandomierzu. Na spotkaniu tym, które przybrało formę ciekawej lekcji, w sposób szczegółowy omówiono techniki uczenia się. Wszystkie techniki zapamiętywania angażują logikę i kreatywność, efekty nauki są lepsze, gdy wykorzystujemy aktywność całego mózgu, a nie tylko jednej półkuli, stosowanie różnych metod nauczania ma na celu zwiększenie efektywności uczenia się – to tylko część informacji, zdobytych przez naszych uczniów podczas tego spotkania.