200 lat :-)

17 stycznia 2018 r. kilku uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami udali się z wyjątkową wizytą do pani Marianny Chorab – naszej sąsiadki. W tym dniu dostojna jubilatka obchodziła 100 urodziny, dlatego nie mogło nas tam zabraknąć.

Warto przypomnieć, że pani Marianna jest babcią naszej pani Justyny, która pracuje w grupie ,,O” oraz prababcią Zosi, Machała, Patryka oraz Julii  uczniów, którzy uczęszczają do naszej szkoły.

W czasie spotkania uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny, wręczyli pamiątkową laurkę oraz złożyli życzenia. Uczniowie, wspólnie z obecnym na spotkaniu Wójtem Gminy Dwikozy panem Markiem Łukaszkiem, panią kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sandomierzu Marzanną Mach oraz przedstawicielami Urzędu Gminy w Dwikozach, zaśpiewali  dostojnej jubilatce ,,200 lat”. Obecny na spotkaniu Prezes Stowarzyszenia Oświatowo-Kulturalnego pan Krzysztof Rymaniak wręczył pani Mariannie bukiet kwiatów.

Po części artystycznej wszyscy udali się na słodki poczęstunek.