Tydzień Kultury Języka 2019r.

Tydzień Kultury Języka

(11-15 marca 2019 r.)

Wolność i niepodległość języka to wolność

i niepodległość umysłu…

Nasza szkoła jak co roku uczestniczyła w projekcie TKJ, który propaguje m.in. budowanie świadomości dotyczącej roli języka ojczystego w życiu osobistym, zawodowym i społecznym, stwarza możliwość ukierunkowania na rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa. Przygotowuje ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez udział w różnych formach ekspresji kulturalnej orazkształtuje estetykę i dbałość wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Program obejmował:

Poniedziałek 11 marca -Niezwykły świat Małego Księcia…” wspólne czytanie książki

Mały Książę.

Wtorek 12 marcaSpotkanie z literaturą - prelekcja Pani Marty Chorab ; Postać Gustawa Herlinga

Grudzińskiego.

Środa 13 marcaOrtografia co do głowy trafia…- międzyklasowy konkurs ortograficzny.

Czwartek 14 marcaZnane Polki”- warsztaty czytelnicze z Panią Anetą Czajką oraz Katarzyną

Stępień pracownicami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.

Piątek 15 marca-projekcja filmu Złodziejka książek.