V Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezja dla Jana Pawła II

 

                        „Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie …”

26 kwietnia już po raz piąty odbył się w naszej szkole Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezja dla Jana Pawła II. Przedsięwzięcie to jest jednym z zadań, które realizujemy w ramach przynależności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie do Sandomierskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Tegoroczna edycja była małym jubileuszem.

Konkurs kierujemy do szkół noszących im. Jana Pawła II z terenu województwa świętokrzyskiego i diecezji sandomierskiej, jak również szkół z terenu gminy Dwikozy.

 

W tym roku patronat honorowy objęli Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik, Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza z Sandomierza.

 

Mottem tegorocznej edycji były słowa Jana Pawła II:

Być wolnym to znaczy spełniać owoce prawdy, działać w prawdzie …”

 

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 19 uczestników z 8 szkół w czterech kategoriach wiekowych: klasa V, VI, VII oraz VIII.

Wspaniałej recytacji przysłuchiwali się zaproszeni goście m. in. świętokrzyski wicekurator oświaty Katarzyna Nowacka, wójt gminy Dwikozy Marek Łukaszek oraz panie Barbara Chmielewska i Aleksandra Pawłowska - Mazur z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu.

 

Po krótkim występie uczniów naszej szkoły rozpoczęły się zmagania konkursowe, które dostarczyły wszystkim niemałych emocji. Uczestnicy prezentowali wysoki poziom oraz zachwycali pięknem recytacji.

I miejsca zdobyli:

Kasia Szewc z Ulanowa – kl. V

Oliwia Majka ze Mściowa - kl. VI

Natalia Kozak z Gościeradowa – kl. VII

Klara Szczerbińska ze Stalowej Woli - kl. VIII

II miejsca otrzymali:

Jakub Nogaj za Starego Garbowa – kl. V

Ewelina Garbacz z Woli Rzeczyckiej – kl. VI

Natalia Kozieja ze Mściowa –kl. VII

Julia Chorab ze Mściowa – kl. VIII

 

III miejsca zdobyli:

Michał Drobiazg ze Mściowa – kl. V

Natalia Grzywacz z Gorzyc – kl. VI

Amelia Janiszewska ze Słupczy – kl. VII

Olaf Podlesiński ze Starego Garbowa – kl. VIII

 

Miejska Biblioteka Publiczna z Sandomierza ufundowaną przez siebie nagrodę przyznała Oliwii Majce ze Mściowa.

W tym roku publiczność miała możliwość zagłosowania na swojego faworyta w wyniku czego przyznano również Nagrodę Publiczności, którą otrzymała Natalia Grzywacz z Gorzyc.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy sponsorom: Gminnej Bibliotece Publicznej w Dwikozach panu Edwardowi Dwojakowi oraz wójtowi gminy Dwikozy Markowi Łukaszkowi.