Dzień Patrona połączony z 10 - leciem nadania imienia naszej szkle

Obchody 10 lecia nadania imienia Jana Pawła II w naszej szkole.

 

12 czerwca 2019r. obchodziliśmy 10 rocznicę nadania imienia Jana Pawła II naszej szkole. Była to dla społeczności szkolnej piękna uroczystość. Pierwsza część tej uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej. Przybyli na nią zaproszeni goście: Wójt Gminy Dwikozy p. Marek Łukaszek, Pani B. Chmielewska i p. M. Chorab z Miejskiej Biblioteki Publicznej z Sandomierza, seniorzy z Klubu Seniora z panem Prezesem K. Czosnkiem z Nowego Kamienia, przedstawiciele Rady Rodziców.

Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych , a następnie uczniowie klas starszych i młodszych zaprezentowali montaż słowno - muzyczny połączony z tańcami dzieci klasy 0 poświęcony naszemu patronowi. Po akademii zaproszeni goście dzielili się swoimi wspomnieniami o Janie Pawle II.

Zwieńczeniem tej części był dla wszystkich poczęstunek w postaci papieskiej kremówki.

Druga część uroczystości miała miejsce w kościele parafialnym, gdzie na Mszy Św. o godz. 18.00, połączonej z przyjęciem Sakramentu Bierzmowania przez naszą młodzież, modliliśmy się o pomyślność i Boże błogosławieństwo dla całej szkoły i o dary Ducha św. dla młodzieży. Mszę świętą celebrował ks. Biskup Edward Frankowski. W koncelebrze uczestniczyli ks. Prałat Lech Siekierski oraz księża z Dekanatu zawichojskiego. W homilii ks. Biskup nawiązał do wartości jakie szerzył Jan Paweł II, przywołał piękne przykłady Jego wielkiej miłości i troski o drugiego człowieka ,przypominając tym samym, jak wrażliwym i dobrym papieżem był nasz patron.