Kto czyta nie błądzi...

Kto czyta nie błądzi...

 

26 września uczniowie klas VI i VII wybrali się z wizytą do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Długosza w Sandomierzu.

Uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez zaprzyjaźnione z nami Panie Martę Chorab i Barbarę Chmielewską.

Celem wycieczki było poznanie miejsca, które może być ważne w dalszej edukacji. Uczniowie poznali zbiory czytelni głównej, wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci oraz dział zbiorów specjalnych. Dowiedzieli się, że mogą korzystać nie tylko z książek zgromadzonych na miejscu, ale także z wypożyczeń międzybibliotecznych. Poznali również bogatą ofertę edukacyjno-kulturalną placówki.

Wizytę zakończyło odczytanie przez Panią Barbarę Chmielewską fragmentu książki Barbary Kosmowskiej Dziewczynka z parku.

Wycieczka miała na celu propagowanie czytelnictwa oraz wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Pracownikom Biblioteki!