Wizyta pracowników Państwowej Straży Pożarnej

 

Dzień trochę inny niż wszystkie”- próbna ewakuacja w szkole.

 

Dnia 26.09.2019 r. w naszej szkole miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Trzech strażaków przyjechało do naszej szkoły, aby obserwować jak uczestnicy ewakuacji na sygnał dzwonka opuszczają sale lekcyjne i udają się na salę gimnastyczną. Cała akcja przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale szkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły sale. Przed budynkiem szkoły na uczniów młodszych klas czekała miła niespodzianka - samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt. W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy, nauki i pracy.