My, Jana Pawła uczniowie… - Projekt Edukacyjny

My, Jana Pawła uczniowie… - Projekt Edukacyjny

 

16 października 1978 – data, o której powinniśmy pamiętać każdego roku!

Tego dnia z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej uniósł się biały dym. Kardynalskie głosowanie zakończyło się wyborem nowego Papieża. Setki tysięcy osób zgromadzonych na Placu Św. Piotra oczekiwało na rozstrzygnięcie.

Kardynał Karol Wojtyła, dotychczasowy arcybiskup metropolita krakowski, kolejnym papieżem Kościoła rzymskokatolickiego. Przybrał on imię Jan Paweł II.

W naszej szkole, która nosi imię tego Wielkiego Człowieka świętowaliśmy to wydarzenie realizując projekt edukacyjny My, Jana Pawła uczniowie…, którego podsumowanie nastąpiło właśnie 16 października. Inicjatorkami tego przedsięwzięcia były p. M. Włoch i p. M. Sitarska. Program obejmował wszystkich uczniów; klasy młodsze miały możliwość wzięcia udziału w konkursie plastycznym Papież oczami dziecka, natomiast klasy od V do VIII przygotowywały: prezentacje multimedialne o Janie Pawle II, grę Milionerzy oraz Kahoota dotyczące życia naszego patrona.

Każdy zespół z wielkim zaangażowaniem realizował zadania zdając sobie sprawę, że chodzi o patrona naszej szkoły. Projekt zakładał rozwijanie kreatywności, współpracę w grupie, a także wychowanie do wartości.

Gościem specjalnym, który w niezwykle ciekawy sposób opowiadał o papieżu i m. in. jego wizycie w Sandomierzu był ks. Tomasz Lis proboszcz naszej parafii.