Spotkania z Rodzicami

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 + WAŻNE TERMINY

 

04.09.2017 – 14.01.2018 – I semestr

15.01.2018 – 22.06.2018 – II semestr

 

L.P

DATA

WYDARZENIE

1.

18.09.2017

Spotkania z wychowawcami

2.

16.11.2017

Wywiadówka śródroczna

3.

08.12.2017

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu za I semestr

4.

09.01.2018

Wystawienie ocen za pierwszy semestr

5.

18.01.2018 godz. 16:00

Wywiadówka semestralna

6.

22.03.2018

Wywiadówka śródroczna

8.

10.05.2018

Wywiadówka śródroczna – informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

9.

12.06.2018

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego

Rada rodziców

Szkolna Rada Rodziców 2017 / 2018

 

Przewodnicząca: 

Zastępca przewodniczącego:

Sekretarz: 

Skarbnik: 

Członek rady: 

 

Rady klasowe:

  Klasa O

1. p. Agnieszka Wójcik
2. p. Katarzyna Kukiełka -Libicka
3. p. Sylwia Kozieja
 

Klasa II

 

Klasa III

 

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI

 1. Małgorzata Niewitowska

 2. Lucyna Sapielak

 3. Urszula Kowalska

Klasa VII

Plan współpracy z rodzicami

 

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA II W MŚCIOWIE

 

I. Cel główny:

- Angażowanie rodziców uczniów do współuczestnictwa w realizacji zadań edukacyjno-wychowawczych i do życia szkolnego poprzez:

- podejmowanie wspólnych decyzji związanych z wszechstronnym rozwojem dzieci,

- pedagogizację,

- stwarzanie możliwości rodzicom do współpracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

II. Cele szczegółowe:

- poznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w stosunku do szkoły,

- uświadamianie rodzicom ich praw w szkole oraz potrzeb i oczekiwań szkoły w stosunku do rodziców,

- współpraca w realizacji zadań szkoły,

- wspieranie rodziców w realizacji funkcji wychowawczej i opiekuńczej,

- korzystanie z wiedzy, umiejętności i możliwości rodziców.

Czytaj więcej...