Rada rodziców

Szkolna Rada Rodziców 2017 / 2018

 

Przewodnicząca: 

Zastępca przewodniczącego:

Sekretarz: 

Skarbnik: 

Członek rady: 

 

Rady klasowe:

  Klasa O

1. p. Agnieszka Wójcik
2. p. Katarzyna Kukiełka -Libicka
3. p. Sylwia Kozieja
 

Klasa II

 

Klasa III

 

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI

 1. Małgorzata Niewitowska

 2. Lucyna Sapielak

 3. Urszula Kowalska

Klasa VII