Spotkania z Rodzicami

  HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 + WAŻNE TERMINY

 

04.09.2017 – 14.01.2018 – I semestr

15.01.2018 – 22.06.2018 – II semestr

 

L.P

DATA

WYDARZENIE

1.

18.09.2017

Spotkania z wychowawcami

2.

16.11.2017

Wywiadówka śródroczna

3.

08.12.2017

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu za I semestr

4.

09.01.2018

Wystawienie ocen za pierwszy semestr

5.

18.01.2018 godz. 16:00

Wywiadówka semestralna

6.

22.03.2018

Wywiadówka śródroczna

8.

10.05.2018

Wywiadówka śródroczna – informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego

9.

12.06.2018

Wystawienie ocen na koniec roku szkolnego