SUKCESY NASZYCH SZÓSTOKLASISTÓW

Aż troje uczniów z jedenastoosobowej klasy VI uzyskało bardzo dobre wyniki na sprawdzianie przeprowadzanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Na 40 punktów, które można było maksymalnie osiągnąć, zdobyli:

KARINA ŻELAZOWSKA – 35 p.

KAMIL GLESZCZYŃSKI – 32 p.

PAWEŁ SROCZYŃSKI – 32 p.

Pozostali uczniowie uzyskali w przeważającej mierze wyniki powyżej 50 %, co razem dało średnią klasy – 24, 73 punkty (61, 825 %). Jest to wynik o ponad 20 % lepszy niż w poprzednim roku szkolnym i nie odbiegający od średniej w gminie, powiecie i kraju.

 

UCZNIOM, ICH RODZICOM I NAUCZYCIELOM SERDECZNIE GRATULUJEMY !